Hard Costs Vs Soft Costs – jaký je rozdíl

Hard Costs Vs Soft Costs – jaký je rozdíl

Existuje mnoho nákladů, které je třeba zvážit a zahrnout do rozpočtu realitního projektu. Obecně existují dvě hlavní kategorie nákladů, které je třeba zahrnout: tvrdé náklady a měkké náklady.

Tvrdé náklady

Co jsou tvrdé náklady?

Tvrdé náklady jsou takové druhy nákladů, které přímo souvisejí s výstavbou stavby. Tvrdé náklady, často označované jako náklady typu „cihla & malta“, zahrnují skutečnou fyzickou výstavbu projektu a zahrnují suroviny a práci.

Příklady tvrdých nákladů

Některé příklady tvrdých nákladů zahrnují montáž pozemku, práci a materiál, nářadí, inženýrské sítě, cement, bezpečnostní systémy, dláždění, gradaci, vzduchotechniku a pod tvrdé náklady na terénní úpravy můžete zahrnout trávu, stromy, hnojivo, mulč, keře, křoviny, umělecká díla – materiál a práci, které je třeba nakoupit, ale ne údržbu terénních úprav nebo sezónní náklady, jako je sváteční osvětlení nebo úklid sněhu.

Měkké náklady

Co jsou měkké náklady?

Měkké náklady se týkají všech nákladů, které nejsou pokryty fyzickou výstavbou budovy nebo stavby, jako jsou architektonické a inženýrské poplatky nebo právní poplatky.

Příklady měkkých nákladů

Několik příkladů měkkých nákladů v počátečních fázích výstavby může zahrnovat průzkum a zprávy třetích stran – studie životního prostředí, konkurenční studie, marketingové studie/poptávkové studie – poplatky za převod pozemku, architektonické a inženýrské práce, marketing, ocenění/titul, právní služby, daně během výstavby, pojištění, poskytnutí úvěru, poplatky za povolení a schválení.

Po dokončení projektu mohou měkké náklady zahrnovat přetrvávající právní poplatky, prodej/pronájem, poplatky za správu, opravy a údržbu, náklady na výměnu, terénní úpravy, zabezpečení, pojištění a daně.

Další náklady, jako je movitý nábytek, hardware a software, internetové a telefonní systémy, jsou rovněž měkkými náklady.

Další významný rozdíl mezi tvrdými a měkkými náklady spočívá v tom, že tvrdé náklady po dokončení stavby již nevznikají, zatímco měkké náklady vznikají i po dokončení stavby, například poplatky za správu a údržbu trávníku & krajiny.

Závěr

Tvrdé náklady jsou hmatatelnější a snáze se odhadují než měkké náklady. Vzhledem k plánu a návrhu projektu je známo vše, co je třeba odhadnout, a náklady lze velmi spolehlivě předvídat.

Měkké náklady jsou nehmotnější a hledí do budoucnosti mnohem déle než tvrdé náklady. Je snadné podcenit právní náklady a provozní náklady, zejména po pěti letech. Je snadné vynechat nebo podcenit rezervy na náklady na výměnu nebo vynechat výdaje na fluktuaci nájemníků, jako jsou opravy koberců, záclon, spotřebičů a vymalování.

Je nezbytné, aby developeři a investoři využívali služeb zkušeného zástupce vlastníka, jako je například společnost DAE Group, který jim pomůže efektivněji a konkurenceschopněji předvídat tvrdé a měkké náklady, aby vytvořili smysluplnější proforma a zvýšili pravděpodobnost úspěchu projektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *