Thrace facts for kids

Thrace facts for kids

Thrace and present-day state borderlines

The modern boundaries of Thrace in Bulgaria, Greece and Turkey.

Rhodopen Balkan topo de

The physical-geographical boundaries of Thrace: the Balkan Mountains, the Rhodope Mountains and the Bosphorus. The Rhodope mountain range is highlighted.

Roman provinces of Illyricum, Macedonia, Dacia, Moesia, Pannonia and Thracia

The Roman province of Thrace

Thrace (Ancient Greek: Θρᾴκη: Thráke; Bulgarian: Тракия; Trakiya, Turkish: Trakya) is a historical and geographic area in southeast Europe. It was bounded by the Balkan Mountains on the north, Rhodope Mountains and the Aegean Sea on the south, and by the Black Sea and the Sea of Marmara on the east. Thrákie zahrnovala oblasti, které dnes patří jihovýchodnímu Bulharsku, severovýchodnímu Řecku a evropské části Turecka. Trákové byli starověký indoevropský národ. Žili ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.

Dávná historie

Původním obyvatelstvem Thrákie byl národ zvaný Thrákové. Ti se dělili na mnoho kmenových skupin. Je známo, že thrácké oddíly byly využívány v perské armádě. Mnoho z nich šlo se sousedním panovníkem Alexandrem Velikým, když při své invazi do Perské říše překročil Hellespont (který se nachází vedle Thrákie).

Trakové se dělili na samostatné kmeny. Trvalou politickou organizaci vytvořili až po vzniku Odryského státu ve 4. století př. n. l. V té době se na jejich území nacházela řada kmenů. Podobně jako Ilyrové měly i thrácké kmeny z horských oblastí válečnickou tradici. Kmeny sídlící v nížinách byly mírumilovnější. Nedávné pohřební mohyly v Bulharsku naznačují, že thráčtí králové skutečně vládli oblastem Thrákie s výraznou thráckou národní identitou.

Trákie byla dobyta Alexandrem. Později získala zpět svou svobodu. Po několika pokusech ji dobyli Římané v roce 46 n. l. za vlády Claudia. Stala se provincií a později čtyřmi provinciemi Římské říše. Nakonec se říše rozpadla a Thrákie zažila více než tisíc let konfliktů a dobývání silnějšími silami. Svou nezávislost již nikdy nezískala.

Trakové se tak sami neoznačovali a Thrákie a Thrákové jsou pouze názvy, které jim dali Řekové.

Obrázky pro děti

 • Trakie.veteris-typvs

  Mapa starověké Thrákie od Abrahama Ortelia z roku 1585, s uvedením obou názvů Thrákie a Evropa.

 • OdrysianKingdom

  Thrace in the Odrysian Kingdom showing several Thracian tribes. Sapeia was Northern Thrace and Asteia was Southern Thrace.

 • Xerxes I tomb Skudrian soldier circa 470 BCE cleaned up

  Skudrian (Thracian) soldier of the Achaemenid army, circa 480 BCE. Xerxes I tomb relief.

 • DBFP03

  Proposal to cede East Thrace to Greece during World War I. This photocopy came from a larger color map.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *