Znásilnění: Průvodce státními zákony a požadavky na hlášení. Pohlavní styk s nezletilými

Znásilnění: Průvodce státními zákony a požadavky na hlášení. Pohlavní styk s nezletilými

Zákonné znásilnění v jednotlivých státech podrobně vymezuje věk, od kterého může osoba legálně souhlasit se sexuální aktivitou. Tato část se zaměřuje na zákony řešící pohlavní styk.10Tabulka 1 v příslušných případech shrnuje právní předpisy jednotlivých států:

 • Věk souhlasu. Jedná se o věk, ve kterém může jedinec legálně souhlasit s pohlavním stykem za jakýchkoli okolností;
 • Minimální věk oběti. Jedná se o věk, pod který jedinec nemůže dát souhlas k pohlavnímu styku za žádných okolností;
 • Věkový rozdíl. Pokud je oběť starší než minimální věk a mladší než věk souhlasu, věkový rozdíl je maximální věkový rozdíl mezi obětí a obviněným, kdy může jedinec legálně souhlasit s pohlavním stykem; a
 • Minimální věk obviněného pro účely trestního stíhání. Jedná se o věk, pod který nelze jednotlivce stíhat za sexuální aktivity s nezletilými. V tabulce jsou uvedeny ty státy, ve kterých se tento zákon uplatňuje pouze v případě, že je oběť starší určitého věku.

Jak ukazuje první sloupec tabulky 1, věk souhlasu se v jednotlivých státech liší. Ve většině států (34) je to 16 let. Ve zbývajících státech je věk souhlasu 17 nebo 18 let (6, resp. 11 států).

Tabulka 1:
Požadavky států na věk
Stát Věk
souhlasu
Minimální věk
oběti
Věkový rozdíl
mezi obětí a obžalovaným
(pokud je oběť starší než minimální věk)
Minimální věk obžalovaného
pro trestní stíhání
Pozn: Některé státy mají výjimky týkající se manželství. Tato tabulka předpokládá, že obě strany nejsou navzájem sezdány.
Alabama 16 12 2 16
Alaska 16 N/A 3 N/A
Arizona 18 15 2 (defendant must be in high school and < 19) N/A
Arkansas 16 N/A 3 (if victim is < 14) 20 (if victim is e 14)
California 18 18 N/A N/A
Colorado 17 N/A 4 (if victim is < 15), 10 (if victim is < 17) N/A
Connecticut 16 N/A11 2 N/A
Delaware 1812 16 N/A N/A
District of Columbia 16 N/A 4 N/A
Florida 18 16 N/A 24 (if victim is e 16)
Georgia 16 16 N/A N/A
Hawaii 16 14 5 N/A
Idaho 1813 18 N/A N/A
Illinois 17 17 N/A N/A
Indiana 16 14 N/A 18 (if victim is e 14)
Iowa 16 14 4 N/A
Kansas 16 16 N/A N/A
Kentucky 16 16 N/A N/A
Louisiana 17 13 3 (if victim is < 15), 2 (if victim is < 17) N/A
Maine 16 1414 5 N/A
Maryland 16 N/A 4 N/A
Massachusetts 16 16 N/A N/A
Michigan 16 1615 N/A N/A
Minnesota 16 N/A 3 (if victim is < 13), 2 (if victim is < 16) N/A
Mississippi 16 N/A 2 (if victim is < 14), 3 (if victim is < 16) N/A
Missouri 17 14 N/A 21 (if victim is e 14)
Montana 16 1616 N/A N/A
Nebraska 16 1617 N/A 19
Nevada 16 16 N/A 18
New Hampshire 16 16 N/A N/A
New Jersey 16 1318 4 N/A
New Mexico 16 13 4 18 (if victim is e 13)
New York 17 17 N/A N/A
North Carolina 16 N/A 4 12
North Dakota 18 15 N/A 18 (if victim is e 15)
Ohio 16 13 N/A 18 (if victim is e 13)
Oklahoma 16 14 N/A 18 (if victim is > 14)
Oregon 18 15 3 N/A
Pennsylvania 16 13 4 N/A
Rhode Island 16 14 N/A 18 (if victim is e 14)
South Carolina 16 14 Illegal if victim is 14 to 16 and defendant is older than victim N/A
South Dakota 16 1019 3 N/A
Tennessee 18 13 4 N/A
Texas 17 14 3 N/A
Utah 18 16 10 N/A
Vermont 16 16 N/A 16
Virginia 18 15 N/A 18 (if victim is e 15)
Washington 16 N/A 2 (if victim is < 12), 3 (if victim is < 14), 4 (if victim is < 16) N/A
West Virginia 16 N/A 4 (if victim is e 11) 16, 14 (if victim is < 11)
Wisconsin 18 18 N/A N/A
Wyoming 16 N/A 4 N/A

A common misperception about statutory rape is that state codes define a single age at which an individual can legally consent to sex. Only 12 states have a single age of consent, below which an individual cannot consent to sexual intercourse under any circumstances, and above which it is legal to engage in sexual intercourse with another person above the age of consent. For example, in Massachusetts, the age of consent is 16.

In the remaining 39 states, other factors come into play: age differentials, minimum age of the victim, and minimum age of the defendant. Each is described below.

Minimum age requirement. Ve 27 státech, které nemají jednotnou věkovou hranici, zákony určují věk, pod který se osoba nemůže legálně účastnit pohlavního styku bez ohledu na věk obžalovaného (viz druhý sloupec v tabulce 1). Požadavky na minimální věk se v těchto státech pohybují od 10 do 16 let. Legálnost pohlavního styku s osobou, která je vyšší než minimální věkový požadavek a nižší než věk souhlasu, závisí na věkovém rozdílu mezi oběma stranami a/nebo na věku obžalovaného.

 • V New Jersey je věk souhlasu 16 let, ale osoby, kterým je alespoň 13 let, se mohou legálně účastnit sexuálních aktivit, pokud je obžalovaný o méně než 4 roky starší než oběť.

Věkový rozdíl. Ve 27 státech je legálnost pohlavního styku s nezletilými osobami alespoň za určitých okolností založena na věkovém rozdílu mezi oběma stranami (viz třetí sloupec v tabulce 1). Ve 12 z těchto států je zákonnost založena pouze na rozdílu věku obou stran. Například:

 • V District of Columbia je nezákonný pohlavní styk s osobou mladší 16 let, pokud je obžalovaný o 4 a více let starší než oběť.
 • Ačkoli je to méně časté, věkové rozdíly se v některých státech liší v závislosti na věku oběti.
 • Ve Washingtonu je nezákonný pohlavní styk s osobou, které je nejméně 14 let a méně než 16 let, pokud je obžalovaný o 4 a více let starší než oběť. Věkový rozdíl se snižuje v případech, kdy je oběť mladší 14 let (3 roky), a dále se snižuje, pokud je oběť mladší 12 let (2 roky).

Minimální věk obžalovaného pro účely trestního stíhání. Šestnáct států stanovilo věkovou hranici obžalovaných, pod kterou nelze osoby stíhat za pohlavní styk s nezletilými (viz poslední sloupec v tabulce 1).

 • V Nevadě je věková hranice pro souhlas s pohlavním stykem 16 let; pohlavní styk s osobou mladší 16 let je však nezákonný pouze tehdy, pokud je obžalovanému alespoň 18 let (věk, při jehož dosažení může být obžalovaný trestně stíhán).

Státy, které stanovují minimální věk obžalovaného, mají tendenci mít také požadavky na minimální věk oběti. Často je věk obžalovaného relevantní pouze v případě, že oběť je vyšší než minimální věkový požadavek.

 • V Ohiu je pohlavní styk s osobou mladší 13 let nezákonný bez ohledu na věk obžalovaného. Pokud je však oběť vyšší než tento minimální věkový požadavek (13 let) a nižší než věk souhlasu (16 let), je pohlavní styk s touto osobou nezákonný pouze tehdy, pokud je obžalovanému alespoň 18 let.

Některé státy definují minimální věkovou hranici pro obžalované a věkové rozdíly.

 • V Severní Karolíně je věk souhlasu 16 let. Pohlavní styk s osobou, která nedosáhla věku souhlasu, je nezákonný pouze v případě, že obžalovaný je: (1) nejméně o 4 roky starší než oběť a (2) nejméně 12 let (věk, od kterého může být obžalovaný stíhán).

Zobrazit celou zprávu

Preview

Stáhnout

„zpráva.pdf“ (pdf, 1,69 Mb)

Poznámka: Dokumenty ve formátu PDF vyžadují aplikaci Adobe Acrobat Reader®. Pokud máte s dokumenty ve formátu PDF problémy, stáhněte si prosím nejnovější verzi programu Reader®

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *