Miért imádkozzunk?

Miért imádkozzunk?

A Gary T. Meadors Giving Ourselves to Prayer című nagy hatású művében megállapítja, hogy a Mindenhatóval való párbeszéd a Biblia szövetének része: “Az 1Mózes 4:26 említi először, hogy ‘az emberek elkezdték segítségül hívni az Úr nevét’, a Jelenések 22:20 pedig a következő imával zárja a Bibliát: ‘Jöjj, Uram Jézus’ (vö. 1Korinthus 16:22). A megváltás egész története az imádságban van keretezve. E végső utalások között olyan nagy adatbázist találunk az imádságról, amely olyan nagy, hogy az egyszerű meghatározáson túlmutató leírást igényel. “1 Miért imádkozunk? Íme néhány kulcsfontosságú ok:2

5 ok, amiért imádkoznunk kellene

1. Szeretjük Őt. Ahogyan egy szerelmes férfi és egy szerelmes nő vágyik arra, hogy együtt legyenek és kommunikáljanak, úgy mi is, ha szeretjük Istent, az iránta érzett szeretetünk arányában vágyunk arra, hogy vele legyünk és közösséget vállaljunk vele.

2. Istentől függünk. Ő a mi forrásunk. Ő a mi életünk (Kolossé 3:4). Az ima által kapjuk meg a vigaszt, az erőt és minden más forrást, amire szükségünk van az életben, mind természetes, mind lelki értelemben. Az ima – az Istennel való kapcsolat – ugyanolyan szükséges a lelki élethez, mint a levegő a természetes élethez.

3. Az ima lehetővé teszi számunkra, hogy ellenálljunk a kísértésnek. Jézus figyelmeztette tanítványait, hogy “vigyázzatok és imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe” (Máté 26:41, NKJV). Az ima nélküli élet gyenge és kiszolgáltatottá tehet bennünket, lehetőséget adva az ellenségnek, hogy teret nyerjen, és potenciálisan bűnbe csábítson bennünket.

4. Az ima szükséges ahhoz, hogy az emberek meghívják Istent, hogy cselekedjen az üdvösségben. Isten Ádámnak és leszármazottainak adta a földet, ezért nekünk is meg kell hívnunk Istent, hogy itt cselekedjen. Ha senki sem hívja meg Őt, hogy munkálkodjon a földön, akkor Sátán – az emberiség egyetemes lázadása miatt “e korszak istene” (2Kor 4:4) – fogja uralni az emberi ügyeket, és végül eljön Isten ítélete. Azzal, hogy gyakran és konkrétan meghívjuk Istent, hogy járjon közben, tömegek üdvözülhetnek, akik egyébként elvesznének.

5. Isten parancsolja nekünk, hogy imádkozzunk. A Kolossé 4:2-ben Pál ezt írja: “Folytassátok komolyan az imádságot, és legyetek benne éberek hálaadással” (NKJV). Jézus is arra bátorította követőit, hogy imádkozzanak: “Akkor példabeszédet mondott nekik, hogy az embereknek mindig imádkozniuk kell, és nem szabad elkeseredniük” (Lukács 18:1, NKJV).

Az imádság szükségessége ugyanolyan nagy, mint Isten hatalma, aki azt parancsolja nekünk, hogy “szüntelenül imádkozzunk” (1Thesszalonika 5:17, NKJV). Az imádság annyira létfontosságú mindazzal kapcsolatban, amit Isten a földön akar tenni, és annyira lényeges számunkra, hogy megparancsolja nekünk, hogy állandóan imádkozzunk. Időnként még az alvást és az ételt is meg kell tagadnunk magunktól, hogy többet és nagyobb erővel imádkozzunk (lásd Máté 6:16; Lukács 6:12; Lukács 21:36; Kolossé 4:2; 2Korinthus 11:27). Vagy ahogyan János Krizosztomosz írta:

Az imádság legyőzte a tűz erejét. Megfékezte az oroszlánok dühét, nyugalomra térítette az anarchiát, kioltotta a háborúkat, lecsillapította az elemeket, széttörte a halál láncait, kitágította az égi sorsokat, csillapította a betegségeket, eloszlatta a csalásokat, megmentette a városokat a pusztulástól, megállította a napot a maga útján, és megállította a villám haladását. Az Istennel való közösségben van egy mindenre elégséges panoptikum, egy kincs, amely nem csökken, egy bánya, amely soha nem merül ki, egy ég, amelyet nem homályosítanak el a felhők, egy ég, amelyet nem zavar meg a vihar. Ez a gyökér, a forrás, ezer áldás anyja!3

Endjegyzetek:

1. Gary T. Meadors, “The Bible and Prayer,” in Giving Ourselves to Prayer: An Acts 6:4 Primer for Ministry, comp. Dan R. Crawford (Terre Haute, IN: Prayer Shop Publishing), 10.

2. Az AllAboutGOD.com által összeállított lista adaptációja, idézve a “Miért imádkozzunk?” című könyvben. National Day of Prayer Task Force, http://www.nationaldayofprayer.org (hozzáférés: 2010. október 6.).

3. John Chrysostomus, idézi: R. Kent Hughes, James: Faith That Works (Wheaton, IL: Crossway Books, 1991), 263.

Fotó hitel: Unsplash/Diana Simumpande

Front Line CoverA The Front Line című kötetből vettük: A Prayer Warrior’s Guide to Spiritual Battle by John Bornschein. A Kirkdale Press engedélyével, kirkdalepress.com.

A The Front Line egy gyakorlati kézikönyv az imádkozó élet mélységének és erejének felfedezéséhez. Ez a könyv különböző nézőpontokra támaszkodva minden szempontból feltárja az imádságot – az alapelemeitől kezdve az embereket visszatartó akadályokig. Inspiráló történetekkel, eszközökkel és forrásokkal a The Front Line lehetővé teszi az újoncok és a tapasztalt imaharcosok számára egyaránt, hogy jobban megértsék a lelki hadviselés első számú fegyverét: az imát.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük