Hard Costs Vs Soft Costs – What’s The Difference

Hard Costs Vs Soft Costs – What’s The Difference

Er zijn veel kosten te overwegen en op te nemen in het budget van een onroerend goed project. In het algemeen zijn er twee hoofdcategorieën van kosten op te nemen: harde kosten en zachte kosten.

Harde kosten

Wat zijn harde kosten?

Harde kosten zijn die soorten kosten die direct verband houden met de bouw van de structuur. Harde kosten, die vaak worden aangeduid als “baksteen & mortel”-kosten, hebben betrekking op de feitelijke fysieke bouw van het project en omvatten grondstoffen en arbeid.

Voorbeelden van harde kosten

Voorbeelden van harde kosten zijn onder meer grondmontage, arbeid en materialen, gereedschappen, nutsvoorzieningen, cement, levensveiligheidssystemen, bestrating, nivellering, HVAC en onder harde kosten voor landschapsarchitectuur vallen gras, bomen, kunstmest, mulch, struiken, struiken, kunst – de materialen en arbeid die moeten worden gekocht, maar niet het onderhoud van de landschapsarchitectuur of seizoensgebonden kosten, zoals vakantieverlichting of sneeuwruimen.

Zachte kosten

Wat zijn zachte kosten?

Zachte kosten zijn alle kosten die niet worden gedekt door de fysieke constructie van het gebouw of de structuur, zoals architectonische en ingenieurskosten of juridische kosten.

Voorbeelden van zachte kosten

Sommige voorbeelden van zachte kosten tijdens de eerste stadia van ontwikkeling kunnen zijn: onderzoek en rapportage door derden – milieustudies, concurrentiestudies, marketing/vraagstudies – grondtransportkosten, architectuur en engineering, marketing, taxatie/titelrecht, juridische kosten, belastingen tijdens de bouw, verzekeringen, het afsluiten van leningen, vergunningen en goedkeuringskosten.

Na de voltooiing van het project kunnen de zachte kosten bestaan uit aanhoudende juridische kosten, verkoop/verhuur, beheerskosten, reparatie en onderhoud, vervangingskosten, landschapsarchitectuur, beveiliging, verzekering en belastingen.

Overige kosten zoals verplaatsbaar meubilair, hardware en software, internet en telefoonsystemen zijn ook zachte kosten.

Een ander belangrijk onderscheid tussen harde en zachte kosten is dat harde kosten na de voltooiing van de bouw niet meer worden gemaakt, terwijl zachte kosten na de bouw blijven bestaan, zoals beheervergoedingen en gazon & landschapsonderhoud.

Conclusie

Harde kosten zijn tastbaarder en gemakkelijker te schatten dan zachte kosten. Gegeven het plan en ontwerp van een project is alles wat moet worden geschat bekend en kunnen de kosten zeer betrouwbaar worden ingeschat.

Zachte kosten zijn ongrijpbaarder en kijken veel verder in de toekomst dan harde kosten. Het is gemakkelijk de juridische kosten en de exploitatiekosten te onderschatten, vooral na vijf jaar. Het is gemakkelijk om reserves voor vervangingskosten weg te laten of te onderschatten of om uitgaven voor huurdersverloop weg te laten, zoals het repareren van tapijten, gordijnen, apparaten en opnieuw schilderen.

Het is van essentieel belang dat ontwikkelaars en investeerders een ervaren vertegenwoordiger van de eigenaar inschakelen, zoals DAE Group, om hen te helpen effectiever en concurrerend te anticiperen op harde en zachte kosten om een meer zinvolle pro forma te ontwikkelen en de kans op succes van het project te vergroten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *