Mold and Mycotoxins

Mold and Mycotoxins

Werd u blootgesteld aan schimmels en mycotoxinen? Heeft u schimmel toxiciteit? Bent u gevoelig voor schimmels en hun mycotoxinen?

 • Heeft u last van muffe geuren?
 • Heeft u gewerkt of gewoond in een gebouw waar de luchtroosters verkleurd waren?
 • Heeft u waterschade of verkleuringen op plafonds of elders opgemerkt?
 • Werd uw huis overstroomd?
 • Heeft u lekken in het dak gehad?
 • Heeft u last van kortademigheid?
 • Heeft u last van terugkerende sinus infecties?
 • Heeft u last van terugkerende bronchiale infecties en hoesten?
 • Heeft u last van griepachtige verschijnselen?
 • Merkt u een toename van klachten op regenachtige dagen?
 • Heeft u vaak last van hoofdpijn?
 • Bent u vermoeid en heeft u huiduitslag?

Het Environmental Health Center-Dallas is een leider op het gebied van het herkennen, diagnosticeren en behandelen van blootstelling aan schimmel en de mycotoxinen. Wij gebruiken nauwkeurige en beknopte laboratoriumanalyses en diagnostische procedures om het effect van schimmel en mycotoxinen op alle parameters van de gezondheid van de patiënt te bepalen.

De overgevoeligheidsreactie van een persoon op schimmel en mycotoxinen wordt nauwkeurig bepaald door individuele intradermale screening van elke schimmel. Schimmels worden één voor één op de huid getest, zodat een nauwkeurige behandelingsdosis zowel de huidrespons als de symptoomrespons op elke afzonderlijke schimmel kan omvatten. Verschillende soorten van de meest allergene schimmels worden ook op de huid getest en behandeld om de patiënt een completer beeld te geven van het allergische potentieel van de schimmel.

Er is nog een dimensie aan de blootstelling aan schimmels. Het is de blootstelling aan de chemische stof of mycotoxine die door veel schimmels wordt geproduceerd. Er zijn meer dan 400 mycotoxinen, waarvan de meeste cytotoxisch zijn. Deze schimmeltoxinen zijn vluchtige organische verbindingen die qua structuur lijken op ketonen, aldehyden, alcoholen, en aromatische en alifatische koolwaterstoffen. Deze schimmelchemicaliën kunnen acuut of chronisch toxisch zijn, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de blootstelling aan het toxine. Deze schimmeltoxinen zijn vetoplosbaar en kunnen dus worden opgeslagen in organen en weefsels, waardoor schimmeltoxiciteit en ernstige gezondheidseffecten ontstaan. Deze effecten kunnen huid- en longinfecties omvatten. Schimmelgiftigheid kan de lever, de nieren en het zenuwstelsel aantasten. Mycotoxinen met de daaruit voortvloeiende schimmelvergiftiging kunnen het immuunsysteem onderdrukken en kunnen kankerverwekkend zijn.

Dus schimmelblootstelling is blootstelling aan sporen die allergische reacties kunnen uitlokken en blootstelling aan chemicaliën die kunnen leiden tot schimmelvergiftiging en in verband kunnen worden gebracht met orgaanbeschadiging.

Als u dus bent blootgesteld aan Aspergillius, Penicillium, Stachybotrys, Chaetomium, Rhizopus, Trichoderma of andere saprofytische schimmels die mycotoxinen produceren, kan het zijn dat u lijdt aan schimmelvergiftiging. If laboratory confirms the presence of mycotoxins in the body, you need expert diagnosis and treatment.

How Are Mold Exposure, Mold Toxicity, and Mold Sensitivity Diagnosed?

History and Physical
Blood Tests

 • CBC with Differential
 • Comprehensive Metabolic Profile
 • Immunoglobulins
 • Complements
 • T and B Lymphocyte Panel
 • ANA
 • Venous Blood Gas
Other Tests

 • Pulmonary Function Test
 • Thermography
 • Heart Rate Variability
 • Urine Evaluation to Determine Presence of Mycotoxins in the Body
 • DNA Tissue Analysis
 • Skin Testing of 19 Molds and 3 Mycotoxins
 • Stool Analysis for Fungus
 • Sinus and Sputum Cultures for Fungal Infections

How Are Mold Exposure, Mold Toxicity, and Mold Sensitivity Treated?

 • Immunotherapy Derived from Preservative Free Skin Testing of Molds and Mycotoxins
 • Low Mold Diet
 • Auto vaccines Created from Cultures
 • Anti fungal Medications
 • Deep Heat Chamber Chemical Depuration
 • Oral and IV Administration of Specific Nutrients Needed for Detoxification
 • Oxygen Therapy
 • Proper Remediation Procedures for Remediation of Home and Belongings
 • Immune Modulation Created from Your Own T Lymphocytes (ALF)
 • Creation of an Environment Accommodating to Your Sensitivities
 • Gamma Globulin Injections

The Environmental Health Center-Dallas understands the complexity of mold exposure. This knowledge enables them to perform concise diagnostic and laboratory analyses in order to respond to the complex treatment needs of each person. Behandeling van personen die chronische of acute schimmel en mycotoxine blootstelling met mogelijke schimmel toxiciteit hebben geleden kan zuurstof therapie, immunotherapie, ontgiftingstherapie, voedingstherapie, en immuuntherapie gericht op het verbeteren en reguleren van het immuunsysteem omvatten.

Laat het Environmental Health Center-Dallas u helpen op uw weg naar herstel van schimmel en mycotoxine blootstelling met mogelijke schimmel toxiciteit. De juiste keuze is de veelzijdige aanpak van een bewezen professional.

Om u in staat te stellen schimmel en mycotoxinen en schimmeltoxiciteit beter te begrijpen, biedt het Environmental Health Center-Dallas u de volgende informatie aan. Een artikel is “Mitogenic Effects of Mycotoxins on T 4 Lymphocytes. Een klein boek getiteld Fungus, Mold and Mycotoxins is ook verkrijgbaar. Om te bestellen kunt u contact opnemen met de American Environmental Health Foundation op 1-800-428-2343 of 214-361-9515.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *