Statutory Rape: A Guide to State Laws and Reporting Requirements. Sexual Intercourse with Minors

Statutory Rape: A Guide to State Laws and Reporting Requirements. Sexual Intercourse with Minors

States’ statutory rape offenses detail the age at which an individual can legally consent to sexual activity. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wetten inzake geslachtsgemeenschap.10 Tabel 1 geeft een overzicht, indien van toepassing, van de wetten van elke staat:

 • Toestemmingsleeftijd. Dit is de leeftijd waarop iemand onder alle omstandigheden wettelijk kan instemmen met geslachtsgemeenschap;
 • Minimumleeftijd van het slachtoffer. Dit is de leeftijd waaronder iemand onder geen enkele omstandigheid kan instemmen met geslachtsgemeenschap;
 • Leeftijdsverschil. Als het slachtoffer ouder is dan de minimumleeftijd en jonger dan de meerderjarigheidsleeftijd, is het leeftijdsverschil het maximale leeftijdsverschil tussen het slachtoffer en de verweerder waarbij een persoon wettelijk kan instemmen met geslachtsgemeenschap; en
 • Minimumleeftijd van de verweerder om te vervolgen. Dit is de leeftijd waaronder een persoon niet kan worden vervolgd voor seksuele handelingen met minderjarigen. De tabel vermeldt de staten waar deze wet alleen van toepassing is wanneer het slachtoffer boven een bepaalde leeftijd is.

Zoals uit de eerste kolom van tabel 1 blijkt, verschilt de leeftijd van toestemming per staat. In de meerderheid van de staten (34) is deze 16 jaar. In de overige staten is de toestemmingsleeftijd 17 of 18 jaar (respectievelijk 6 en 11 staten).

Tabel 1:
State Age Requirements
State Age of
consent
Minimum age
of victim
Age differential
between the slachtoffer en de verdachte
(als het slachtoffer ouder is dan de minimumleeftijd)
Minimumleeftijd van de verdachte
om te kunnen worden vervolgd
Let op: Sommige staten kennen vrijstellingen voor huwelijken. In deze tabel wordt ervan uitgegaan dat de twee partijen niet met elkaar getrouwd zijn.
Alabama 16 12 2 16
Alaska 16 N/A 3 N/A
Arizona 18 15 2 (defendant must be in high school and < 19) N/A
Arkansas 16 N/A 3 (if victim is < 14) 20 (if victim is e 14)
California 18 18 N/A N/A
Colorado 17 N/A 4 (if victim is < 15), 10 (if victim is < 17) N/A
Connecticut 16 N/A11 2 N/A
Delaware 1812 16 N/A N/A
District of Columbia 16 N/A 4 N/A
Florida 18 16 N/A 24 (if victim is e 16)
Georgia 16 16 N/A N/A
Hawaii 16 14 5 N/A
Idaho 1813 18 N/A N/A
Illinois 17 17 N/A N/A
Indiana 16 14 N/A 18 (if victim is e 14)
Iowa 16 14 4 N/A
Kansas 16 16 N/A N/A
Kentucky 16 16 N/A N/A
Louisiana 17 13 3 (if victim is < 15), 2 (if victim is < 17) N/A
Maine 16 1414 5 N/A
Maryland 16 N/A 4 N/A
Massachusetts 16 16 N/A N/A
Michigan 16 1615 N/A N/A
Minnesota 16 N/A 3 (if victim is < 13), 2 (if victim is < 16) N/A
Mississippi 16 N/A 2 (if victim is < 14), 3 (if victim is < 16) N/A
Missouri 17 14 N/A 21 (if victim is e 14)
Montana 16 1616 N/A N/A
Nebraska 16 1617 N/A 19
Nevada 16 16 N/A 18
New Hampshire 16 16 N/A N/A
New Jersey 16 1318 4 N/A
New Mexico 16 13 4 18 (if victim is e 13)
New York 17 17 N/A N/A
North Carolina 16 N/A 4 12
North Dakota 18 15 N/A 18 (if victim is e 15)
Ohio 16 13 N/A 18 (if victim is e 13)
Oklahoma 16 14 N/A 18 (if victim is > 14)
Oregon 18 15 3 N/A
Pennsylvania 16 13 4 N/A
Rhode Island 16 14 N/A 18 (if victim is e 14)
South Carolina 16 14 Illegal if victim is 14 to 16 and defendant is older than victim N/A
South Dakota 16 1019 3 N/A
Tennessee 18 13 4 N/A
Texas 17 14 3 N/A
Utah 18 16 10 N/A
Vermont 16 16 N/A 16
Virginia 18 15 N/A 18 (if victim is e 15)
Washington 16 N/A 2 (if victim is < 12), 3 (if victim is < 14), 4 (if victim is < 16) N/A
West Virginia 16 N/A 4 (if victim is e 11) 16, 14 (if victim is < 11)
Wisconsin 18 18 N/A N/A
Wyoming 16 N/A 4 N/A

A common misperception about statutory rape is that state codes define a single age at which an individual can legally consent to sex. Only 12 states have a single age of consent, below which an individual cannot consent to sexual intercourse under any circumstances, and above which it is legal to engage in sexual intercourse with another person above the age of consent. For example, in Massachusetts, the age of consent is 16.

In the remaining 39 states, other factors come into play: age differentials, minimum age of the victim, and minimum age of the defendant. Each is described below.

Minimum age requirement. In 27 staten die geen eenduidige toestemmingsleeftijd kennen, is in de wet vastgelegd onder welke leeftijd een individu niet legaal geslachtsgemeenschap kan hebben, ongeacht de leeftijd van de verweerder (zie de tweede kolom in tabel 1). De minimumleeftijd in deze staten varieert van 10 tot 16 jaar. De rechtmatigheid van geslachtsgemeenschap met iemand die ouder is dan de minimumleeftijd en jonger dan 16 jaar, hangt af van het verschil in leeftijd tussen de twee partijen en/of van de leeftijd van de verweerder.

 • In New Jersey is de leeftijdsgrens 16 jaar, maar personen die ten minste 13 jaar oud zijn, kunnen legaal seksuele handelingen verrichten als de verweerder minder dan 4 jaar ouder is dan het slachtoffer.

Geeftijdsverschil. In 27 staten is de wettigheid van geslachtsgemeenschap met minderjarigen, althans in bepaalde omstandigheden, gebaseerd op het leeftijdsverschil tussen de twee partijen (zie de derde kolom in tabel 1). In 12 van deze staten is de wettigheid uitsluitend gebaseerd op het verschil tussen de leeftijden van beide partijen. Bijvoorbeeld:

 • In het District of Columbia is het illegaal om geslachtsgemeenschap te hebben met iemand die jonger is dan de meerderjarigheidsleeftijd (16) als de verdachte 4 of meer jaar ouder is dan het slachtoffer.
 • Hoewel het minder vaak voorkomt, variëren de leeftijdsverschillen in sommige staten afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer.
 • In Washington is geslachtsgemeenschap met iemand die minstens 14 jaar en minder dan 16 jaar oud is illegaal als de verdachte 4 of meer jaar ouder is dan het slachtoffer. Het leeftijdsverschil neemt af in gevallen waarin het slachtoffer minder dan 14 jaar oud is (3 jaar), en neemt verder af als het slachtoffer minder dan 12 jaar oud is (2 jaar).

Minimumleeftijd van de verdachte om te kunnen worden vervolgd. Zestien staten hebben leeftijdsdrempels voor verdachten vastgesteld, waaronder personen niet kunnen worden vervolgd voor het plegen van seksuele contacten met minderjarigen (zie de laatste kolom in tabel 1).

 • In Nevada is de toestemmingsleeftijd 16 jaar; geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 16 jaar, is echter alleen illegaal als de verdachte ten minste 18 jaar oud is (de leeftijd waarop de verdachte kan worden vervolgd).

Staten die een minimumleeftijd voor de verdachte vaststellen, hebben vaak ook minimumleeftijdseisen voor het slachtoffer. Vaak is de leeftijd van de verdachte alleen relevant als het slachtoffer ouder is dan de minimumleeftijd.

 • In Ohio is geslachtsgemeenschap met iemand jonger dan 13 jaar illegaal, ongeacht de leeftijd van de verdachte. Als het slachtoffer echter boven de minimumleeftijd (13) en onder de meerderjarigheidsgrens (16) zit, is geslachtsgemeenschap met die persoon alleen illegaal als de verweerder ten minste 18 jaar oud is.

In sommige staten zijn minimumleeftijdsdrempels voor verweerders en leeftijdsverschillen vastgelegd.

 • In North Carolina is de meerderjarigheidsgrens 16. Geslachtsgemeenschap met iemand die minder dan 13 jaar oud is, is illegaal, ongeacht de leeftijd van de verweerder.
  • In Ohio is geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 13 illegaal, ongeacht de leeftijd van de verweerder. Geslachtsgemeenschap met iemand die nog niet meerderjarig is, is alleen strafbaar als de verdachte: (1) minstens 4 jaar ouder is dan het slachtoffer en (2) minstens 12 jaar oud is (de leeftijd waarop de verdachte kan worden vervolgd).

  Bekijk het volledige rapport

  Preview

  Download

  “report.pdf” (pdf, 1,69Mb)

  Aantekening: Documenten in PDF-formaat vereisen de Adobe Acrobat Reader®. Als u problemen ondervindt met PDF-documenten, download dan de nieuwste versie van de Reader®

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *