Texas Wiretap Law – Texas Penal Code § 16.02

Texas Wiretap Law – Texas Penal Code § 16.02

Texas wiretapping law can be difficult to navigate, especially in the constantly growing sea of electronic communication devices. Hier zijn enkele veel voorkomende vragen en de antwoorden daarop. Ga in ieder geval voorzichtig te werk bij het aftappen van telefoongesprekken, want de gevolgen van het onrechtmatig opnemen van een gesprek of telefoongesprek zijn ernstig. Als u denkt dat u illegaal bent opgenomen, of als u bent aangeklaagd als gevolg van een door u gemaakte opname, neem dan contact op met Guest and Gray en we kunnen een tijd afspreken voor een gratis consult om uw zaak verder te bespreken.

Kan ik telefoongesprekken en gesprekken opnemen?

In het kort: ja. De Texaanse wet vereist dat slechts één bijdragend lid van het gesprek toestemming geeft om te worden opgenomen. Dit betekent dat als u deel uitmaakt van dat gesprek, u vrij bent om het op te nemen. Dit geldt zowel voor telefoongesprekken als voor gesprekken in persoon. Er is echter een klein voorbehoud bij deze regel; het gesprek moet op een redelijk openbare plaats plaatsvinden. In de praktijk betekent dit dat als andere mensen het gesprek gemakkelijk kunnen afluisteren, het een openbaar gesprek is. De wet van Texas definieert deze beperking op de mogelijkheid om gesprekken op te nemen als de “redelijke verwachting van privacy”-uitzondering. Als iemand redelijkerwijs denkt dat zijn gesprek privé is, hoeft hij niet bang te zijn dat iemand hem opneemt.

Mag ik de telefoongesprekken en gesprekken van mijn kind opnemen?

Dit valt in een categorie van de wet die wordt beïnvloed door de ouder-kind relatie. In het algemeen geeft de staat Texas de bevoegdheid om een beslissing voor een kind te nemen aan de ouder van dat kind met de verwachting dat de ouder zal doen wat in het beste belang van het kind is. Dit gaat gewoonlijk gepaard met de eis dat het kind minderjarig is of zo jong is dat van hem niet kan worden verwacht dat hij redelijke beslissingen neemt. De wetgeving van Texas inzake telefoontaps vereist dat het kind jonger is dan 18 jaar (tenzij de ouder deelneemt aan het gesprek). Nadat het kind 18 jaar is geworden, moet de ouder de geïnformeerde toestemming van het kind krijgen voordat het gesprekken of telefoongesprekken legaal kan opnemen. Tot het kind 18 jaar is geworden, kan de ouder namens het kind plaatsvervangende toestemming geven, waardoor de ouder de telefoongesprekken en gesprekken van het kind kan opnemen zonder dat het kind daarvan op de hoogte is. Voor deze vorm van toestemming gelden dezelfde privacy-regels als voor de gewone toestemming door één partij, zoals hierboven beschreven.

Wat is de straf voor illegaal afluisteren in Texas?

De straf voor illegaal afluisteren in Texas bestaat uit twee delen. Ten eerste kan de benadeelde partij (de persoon/personen van wie u een opname hebt gemaakt) u aanklagen voor een gerechtelijk bevel, $10.000 voor elke keer dat u hen hebt opgenomen, werkelijke schade die zij als gevolg daarvan hebben geleden, bestraffende schadevergoeding bepaald door een jury, en advocaatkosten. Dit is alleen het civiele gedeelte van de straf. Bovendien kan iemand die illegaal heeft afgeluisterd, ook strafrechtelijk worden vervolgd. Het onwettig onderscheppen van communicatie is een misdrijf van de tweede graad, dat kan leiden tot 2 tot 20 jaar gevangenisstraf.

De wet die voor dit soort activiteiten geldt is de Texas Penal Code § 16.02. Het geeft een paar verschillende scenario’s waarin iemand de wet op deze manier kan overtreden: (1) Opzettelijk een draad, mondelinge of elektronische communicatie onderscheppen, trachten te onderscheppen of iemand laten onderscheppen; (2) Opzettelijk de inhoud van een onwettig verkregen draad, mondelinge of elektronische communicatie onthullen of trachten te onthullen aan een andere persoon; (3) Opzettelijk de inhoud van een onwettig verkregen draad, mondelinge of elektronische communicatie gebruiken of trachten te gebruiken; (4) het bewust of opzettelijk binnendringen van informatie met het doel illegaal een draad, mondelinge of elektronische communicatie te verkrijgen; of 5) het opzettelijk gebruiken van een onderscheppingapparaat om mondelinge communicatie te verkrijgen wanneer het apparaat a) is bevestigd aan of een signaal uitzendt via een draad, kabel of andere verbinding die bij draadcommunicatie wordt gebruikt, of b) communicatie overbrengt via de radio of interfereert met de transmissie van communicatie via de radio.

Klantbeoordelingen

★★★★★

Wow, Robert Rocks!!! Beste strafpleiter ooit. Vertrouw de man. Betaal de man. Heb ik ook gedaan. Het is goed besteed geld. Anon

★★★★★

Ik heb Robert twee keer gebruikt voor mijn zoon en beide keren heeft hij uitstekend werk geleverd. Judy

★★★★★

Ik wou dat ik Robert eerder had gecontacteerd dan ik deed. De hulp die hij voor ons heeft gedaan was boven alles. Judith

★★★★★

Beste Forney Advocaat! Ik ben zo blij dat we naar Mr. Guest zijn verwezen door een vriend. He handled our case and got it dismissed just like he said he would! Anonymous

★★★★★

Robert Guest is an awesome attorney. I have hired him on a family member’s case and the outcome was the best possible. Emily

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *