Gwałt ustawowy: Przewodnik po przepisach stanowych i wymogach sprawozdawczych. Stosunek seksualny z nieletnimi

Gwałt ustawowy: Przewodnik po przepisach stanowych i wymogach sprawozdawczych. Stosunek seksualny z nieletnimi

Przestępstwa gwałtu ustawowego w poszczególnych stanach określają wiek, w którym dana osoba może legalnie wyrazić zgodę na aktywność seksualną. Ta sekcja koncentruje się na przepisach dotyczących stosunków seksualnych.10Tabela 1 podsumowuje, tam gdzie ma to zastosowanie, każdy stan:

 • Wiek przyzwolenia. Jest to wiek, w którym dana osoba może zgodnie z prawem wyrazić zgodę na stosunek seksualny w każdych okolicznościach;
 • Minimalny wiek ofiary. Jest to wiek, poniżej którego dana osoba nie może wyrazić zgody na stosunek seksualny w żadnych okolicznościach;
 • Różnica wieku. Jeżeli ofiara jest w wieku powyżej minimalnego wieku i poniżej wieku przyzwolenia, różnica wieku to maksymalna różnica wieku między ofiarą a oskarżonym, przy której dana osoba może legalnie wyrazić zgodę na stosunek seksualny; oraz
 • Minimalny wiek oskarżonego wymagany do wniesienia oskarżenia. Jest to wiek, poniżej którego dana osoba nie może być ścigana za angażowanie się w czynności seksualne z nieletnimi. W tabeli zaznaczono te stany, w których prawo to obowiązuje tylko wtedy, gdy ofiara jest w wieku powyżej określonego wieku.

Jak pokazuje pierwsza kolumna w Tabeli 1, wiek przyzwolenia różni się w zależności od stanu. W większości stanów (34) jest to 16 lat. W pozostałych stanach wiek przyzwolenia wynosi 17 lub 18 lat (odpowiednio 6 i 11 stanów).

Tabela 1:ymagania państwowe w zakresie wieku
Państwo Wiek zgody Minimalny wiek ofiary Różnica wieku między ofiarą a oskarżonym
(jeśli jest to możliwe) ofiarą a pozwanym
(jeśli ofiara jest powyżej minimalnego wieku)
Minimalny wiek pozwanego
w celu wniesienia oskarżenia
Uwaga: W niektórych stanach obowiązują wyłączenia małżeńskie. Niniejsza tabela zakłada, że obie strony nie są w związku małżeńskim.
Alabama 16 12 2 16
Alaska 16 N/A 3 N/A
Arizona 18 15 2 (defendant must be in high school and < 19) N/A
Arkansas 16 N/A 3 (if victim is < 14) 20 (if victim is e 14)
California 18 18 N/A N/A
Colorado 17 N/A 4 (if victim is < 15), 10 (if victim is < 17) N/A
Connecticut 16 N/A11 2 N/A
Delaware 1812 16 N/A N/A
District of Columbia 16 N/A 4 N/A
Florida 18 16 N/A 24 (if victim is e 16)
Georgia 16 16 N/A N/A
Hawaii 16 14 5 N/A
Idaho 1813 18 N/A N/A
Illinois 17 17 N/A N/A
Indiana 16 14 N/A 18 (if victim is e 14)
Iowa 16 14 4 N/A
Kansas 16 16 N/A N/A
Kentucky 16 16 N/A N/A
Louisiana 17 13 3 (if victim is < 15), 2 (if victim is < 17) N/A
Maine 16 1414 5 N/A
Maryland 16 N/A 4 N/A
Massachusetts 16 16 N/A N/A
Michigan 16 1615 N/A N/A
Minnesota 16 N/A 3 (if victim is < 13), 2 (if victim is < 16) N/A
Mississippi 16 N/A 2 (if victim is < 14), 3 (if victim is < 16) N/A
Missouri 17 14 N/A 21 (if victim is e 14)
Montana 16 1616 N/A N/A
Nebraska 16 1617 N/A 19
Nevada 16 16 N/A 18
New Hampshire 16 16 N/A N/A
New Jersey 16 1318 4 N/A
New Mexico 16 13 4 18 (if victim is e 13)
New York 17 17 N/A N/A
North Carolina 16 N/A 4 12
North Dakota 18 15 N/A 18 (if victim is e 15)
Ohio 16 13 N/A 18 (if victim is e 13)
Oklahoma 16 14 N/A 18 (if victim is > 14)
Oregon 18 15 3 N/A
Pennsylvania 16 13 4 N/A
Rhode Island 16 14 N/A 18 (if victim is e 14)
South Carolina 16 14 Illegal if victim is 14 to 16 and defendant is older than victim N/A
South Dakota 16 1019 3 N/A
Tennessee 18 13 4 N/A
Texas 17 14 3 N/A
Utah 18 16 10 N/A
Vermont 16 16 N/A 16
Virginia 18 15 N/A 18 (if victim is e 15)
Washington 16 N/A 2 (if victim is < 12), 3 (if victim is < 14), 4 (if victim is < 16) N/A
West Virginia 16 N/A 4 (if victim is e 11) 16, 14 (if victim is < 11)
Wisconsin 18 18 N/A N/A
Wyoming 16 N/A 4 N/A

A common misperception about statutory rape is that state codes define a single age at which an individual can legally consent to sex. Only 12 states have a single age of consent, below which an individual cannot consent to sexual intercourse under any circumstances, and above which it is legal to engage in sexual intercourse with another person above the age of consent. For example, in Massachusetts, the age of consent is 16.

In the remaining 39 states, other factors come into play: age differentials, minimum age of the victim, and minimum age of the defendant. Each is described below.

Minimum age requirement. W 27 stanach, które nie mają jednego wieku przyzwolenia, ustawy określają wiek, poniżej którego dana osoba nie może legalnie zaangażować się w stosunek seksualny, niezależnie od wieku oskarżonego (zob. druga kolumna w Tabeli 1). Minimalne wymagania wiekowe w tych stanach wahają się od 10 do 16 lat. Legalność obcowania płciowego z osobą, która jest powyżej wymaganego wieku minimalnego i poniżej wieku przyzwolenia, zależy od różnicy wieku obu stron i/lub wieku pozwanego.

 • W New Jersey wiek przyzwolenia wynosi 16 lat, ale osoby, które mają co najmniej 13 lat, mogą legalnie angażować się w czynności seksualne, jeśli pozwany jest starszy od ofiary o mniej niż 4 lata.

Różnica wieku. W 27 stanach legalność angażowania się w kontakty seksualne z nieletnimi jest, przynajmniej w pewnych okolicznościach, oparta na różnicy wieku obu stron (zob. trzecia kolumna w tabeli 1). W 12 z tych stanów legalność opiera się wyłącznie na różnicy wieku obu stron. Na przykład:

 • W Dystrykcie Kolumbii nielegalne jest odbycie stosunku seksualnego z osobą, która nie osiągnęła wieku przyzwolenia (16 lat), jeśli pozwany jest o 4 lub więcej lat starszy od ofiary.
 • Aczkolwiek jest to mniej powszechne, różnice wieku w niektórych stanach różnią się w zależności od wieku ofiary.
 • W Waszyngtonie stosunek seksualny z osobą, która ma co najmniej 14 lat i mniej niż 16 lat, jest nielegalny, jeśli pozwany jest o 4 lub więcej lat starszy od ofiary. Różnica wieku zmniejsza się w przypadkach, gdy ofiara ma mniej niż 14 lat (3 lata), a jeszcze bardziej zmniejsza się, gdy ofiara ma mniej niż 12 lat (2 lata).

Minimalny wiek oskarżonego w celu wniesienia oskarżenia. W szesnastu stanach ustalono progi wiekowe dla oskarżonych, poniżej których osoby nie mogą być ścigane za udział w stosunkach seksualnych z nieletnimi (zob. ostatnia kolumna w tabeli 1).

 • W Nevadzie wiek przyzwolenia wynosi 16 lat; jednak stosunek seksualny z osobą, która nie ukończyła 16 lat, jest nielegalny tylko wtedy, gdy pozwany ma co najmniej 18 lat (wiek, w którym pozwany może być ścigany).

Stany, które ustalają minimalny wiek pozwanego, mają również tendencję do ustalania minimalnych wymogów wiekowych dla ofiary. Często wiek oskarżonego jest istotny tylko wtedy, gdy ofiara przekracza wymagany minimalny wiek.

 • W Ohio, stosunek seksualny z osobą poniżej 13 roku życia jest nielegalny niezależnie od wieku oskarżonego. Jednakże, jeśli ofiara jest powyżej wymaganego minimalnego wieku (13 lat) i poniżej wieku przyzwolenia (16 lat), odbycie stosunku seksualnego z tą osobą jest nielegalne tylko wtedy, gdy pozwany ma co najmniej 18 lat.

Niektóre stany określają minimalne progi wiekowe dla pozwanych i różnice wiekowe.

 • W Karolinie Północnej wiek przyzwolenia wynosi 16 lat. Stosunek seksualny z osobą, która jest poniżej wieku przyzwolenia jest nielegalny tylko wtedy, gdy oskarżony jest: (1) co najmniej 4 lata starszy od ofiary i (2) co najmniej 12 lat (wiek, w którym oskarżony może być ścigany).

Zobacz pełny raport

Przegląd

Pobierz

„raport.pdf” (pdf, 1.69Mb)

Uwaga: Dokumenty w formacie PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader®. W przypadku problemów z dokumentami PDF, prosimy o pobranie najnowszej wersji programu Reader®

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *