Hard Costs Vs Soft Costs – What’s The Difference

Hard Costs Vs Soft Costs – What’s The Difference

Istnieje wiele kosztów, które należy rozważyć i uwzględnić w budżecie projektu nieruchomości. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwie główne kategorie kosztów do uwzględnienia: koszty twarde i koszty miękkie.

Koszty twarde

Czym są koszty twarde?

Koszty twarde to te rodzaje kosztów, które są bezpośrednio związane z budową konstrukcji. Często określane jako koszty typu „brick & mortar”, koszty twarde obejmują rzeczywistą fizyczną konstrukcję projektu i obejmują surowce i robociznę.

Przykłady kosztów twardych

Kilka przykładów kosztów twardych obejmuje montaż ziemi, robociznę i materiały, narzędzia, media, cement, systemy bezpieczeństwa życia, brukarstwo, równanie, HVAC, a w ramach kosztów twardych architektury krajobrazu można uwzględnić trawę, drzewa, nawóz, mulcz, krzewy, krzewinki, sztukę – materiały i robociznę do zakupu, ale nie utrzymanie krajobrazu lub koszty sezonowe, takie jak oświetlenie świąteczne lub usuwanie śniegu.

Koszty miękkie

Co to są koszty miękkie?

Koszty miękkie odnoszą się do wszystkich kosztów, które nie są pokryte przez fizyczną konstrukcję budynku lub struktury, takich jak opłaty architektoniczne i inżynieryjne lub opłaty prawne.

Przykłady kosztów miękkich

Kilka przykładów kosztów miękkich podczas początkowych etapów rozwoju może obejmować badania i raporty stron trzecich – badania środowiskowe, badania konkurencji, badania marketingowe/popytu – opłaty za przeniesienie gruntu, architekturę i inżynierię, marketing, wyceny/tytuły, opłaty prawne, podatki podczas budowy, ubezpieczenia, opłaty za udzielenie kredytu, pozwolenia i zatwierdzenia.

Po zakończeniu projektu koszty miękkie mogą obejmować zaległe opłaty prawne, sprzedaż/wynajem, opłaty za zarządzanie, naprawy i konserwację, koszty odtworzenia, zagospodarowanie terenu, bezpieczeństwo, ubezpieczenie i podatki.

Koszty dodatkowe, takie jak meble ruchome, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, systemy internetowe i telefoniczne również stanowią koszty miękkie.

Innym ważnym rozróżnieniem pomiędzy kosztami twardymi i miękkimi jest to, że koszty twarde nie są już ponoszone po zakończeniu budowy, podczas gdy koszty miękkie są nadal ponoszone po zakończeniu budowy, takie jak opłaty za zarządzanie i utrzymanie trawników & krajobrazu.

Wniosek

Koszty twarde są bardziej namacalne i łatwiejsze do oszacowania niż koszty miękkie. Biorąc pod uwagę plan i projekt projektu, wszystko, co należy oszacować jest znane, a koszty można przewidzieć bardzo wiarygodnie.

Koszty miękkie są bardziej niematerialne i wybiegają w przyszłość o wiele dalej niż koszty twarde. Łatwo jest niedoszacować koszty prawne i koszty operacyjne, zwłaszcza po pięciu latach. Łatwo jest pominąć lub niedoszacować rezerwy na koszty odtworzenia lub pominąć wydatki związane z rotacją najemców, takie jak naprawa dywanów, zasłon, urządzeń i odmalowanie.

Niezbędne jest, aby deweloperzy i inwestorzy korzystali z usług doświadczonego przedstawiciela właściciela, takiego jak DAE Group, który pomoże im skuteczniej i bardziej konkurencyjnie przewidzieć koszty twarde i miękkie, aby opracować bardziej znaczącą proformę i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *