Texas Wiretap Law – Texas Penal Code § 16.02

Texas Wiretap Law – Texas Penal Code § 16.02

Texas wiretapping law can be difficult to navigate, especially in the constantly growing sea of electronic communication devices. Oto kilka powszechnych pytań i odpowiedzi na nie. Przede wszystkim należy podchodzić do działań podsłuchowych z ostrożnością, ponieważ konsekwencje za niewłaściwe nagranie rozmowy lub połączenia telefonicznego są poważne. Jeżeli uważasz, że zostałeś nielegalnie nagrany, lub jeżeli zostałeś pozwany w wyniku dokonanego przez Ciebie nagrania, skontaktuj się z Guest and Gray i umówmy się na bezpłatną konsultację w celu omówienia Twojej sprawy.

Czy mogę nagrywać rozmowy telefoniczne i konwersacje?

W skrócie, tak. Prawo Teksasu wymaga, aby tylko jedna osoba biorąca udział w rozmowie wyraziła zgodę na jej nagrywanie. Oznacza to, że jeśli są Państwo częścią tej rozmowy, mogą ją Państwo nagrywać. Dotyczy to zarówno rozmów telefonicznych, jak i rozmów w cztery oczy. Istnieje jednak małe zastrzeżenie do tej zasady: rozmowa musi odbywać się w miejscu, które jest dostatecznie publiczne. W praktyce, jeśli inni ludzie mogą z łatwością podsłuchać rozmowę, jest to rozmowa publiczna. Prawo Teksasu definiuje to ograniczenie możliwości nagrywania rozmów jako wyjątek „uzasadnionego oczekiwania prywatności”. Jeśli ktoś rozsądnie uważa, że jego rozmowa jest prywatna, nie powinien obawiać się, że ktoś go nagrywa.

Czy mogę nagrywać rozmowy telefoniczne i konwersacje mojego dziecka?

To należy do kategorii prawa, na które wpływa relacja rodzic-dziecko. Ogólnie rzecz biorąc, stan Teksas daje prawo do podejmowania decyzji dla dziecka do tego dziecka rodzica z oczekiwaniem, że rodzic zrobi to, co jest w najlepszym interesie dziecka. Zazwyczaj jest to połączone z wymogiem, że dziecko jest niepełnoletnie lub że jest na tyle młode, że nie można od niego oczekiwać podejmowania rozsądnych decyzji. Prawo Teksasu dotyczące podsłuchów wymaga, aby dziecko nie miało ukończonych 18 lat (chyba że rodzic bierze udział w rozmowie). Po ukończeniu przez dziecko 18 lat rodzic musi uzyskać jego świadomą zgodę, zanim będzie mógł legalnie nagrywać jego rozmowy lub połączenia telefoniczne. Do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat, rodzic może wyrazić zastępczą zgodę w imieniu dziecka, co pozwala rodzicowi na nagrywanie rozmów telefonicznych dziecka bez jego wiedzy. Ta forma zgody podlega tym samym zasadom prywatności, co regularna zgoda jednej strony, opisana powyżej.

Jaka jest kara za nielegalny podsłuch w Teksasie?

Kary za nielegalny podsłuch w Teksasie składają się z dwóch części. Po pierwsze, strona poszkodowana (osoba/osoby, których nagranie zostało wykonane) może pozwać Cię o nakaz sądowy, 10 000 USD za każde nagranie, rzeczywiste szkody poniesione w wyniku podsłuchu, odszkodowanie za straty moralne określone przez ławę przysięgłych oraz honorarium adwokata. To jest tylko cywilna część kary. Oprócz tego, osoba, która została uznana za nielegalnie zaangażowaną w działania podsłuchowe, może również stanąć przed sądem karnym. Bezprawne przechwytywanie komunikacji jest przestępstwem drugiego stopnia, które może skutkować karą od 2 do 20 lat więzienia.

Prawem kontrolnym dla tego typu działań jest Kodeks Karny Teksasu § 16.02. Podaje on kilka różnych scenariuszy, według których ktoś może naruszyć prawo w ten sposób: (1) Umyślne przechwycenie, próba przechwycenia lub zlecenie komuś przechwycenia komunikacji przewodowej, ustnej lub elektronicznej; (2) Umyślne ujawnienie lub próba ujawnienia innej osobie treści nielegalnie uzyskanej komunikacji przewodowej, ustnej lub elektronicznej; (3) Umyślne wykorzystanie lub próba wykorzystania treści nielegalnie uzyskanej komunikacji przewodowej, ustnej lub elektronicznej; (4) świadome lub celowe dokonywanie niejawnego wejścia w celu nielegalnego uzyskania komunikacji przewodowej, ustnej lub elektronicznej; lub (5) celowe używanie urządzenia przechwytującego w celu uzyskania jakiejkolwiek komunikacji ustnej, gdy urządzenie to (a) jest przymocowane do lub przekazuje sygnał za pośrednictwem przewodu, kabla lub innego połączenia stosowanego w komunikacji przewodowej, lub (b) przekazuje komunikaty drogą radiową lub zakłóca przekazywanie komunikatów drogą radiową.

Recenzje klientów

★★★★★

Wow, Robert Rocks!!! Najlepszy adwokat karny kiedykolwiek. Zaufaj człowiekowi. Zapłać człowiekowi. I did. To są dobrze wydane pieniądze. Anon

★★★★★

Używałem Roberta dwa razy dla mojego syna i w obu przypadkach wykonał doskonałą pracę. Judy

★★★★★

Żałuję, że nie skontaktowałem się z Robertem wcześniej niż to zrobiłem. Pomoc, którą dla nas zrobił, była ponad wszystko. Judith

★★★★★

Najlepszy adwokat Forney! Jestem bardzo zadowolony, że zostaliśmy skierowani do Pana Guesta przez przyjaciela. He handled our case and got it dismissed just like he said he would! Anonymous

★★★★★

Robert Guest is an awesome attorney. I have hired him on a family member’s case and the outcome was the best possible. Emily

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *