5 Viktigaste fakta om PMP Passing Score och Grading System

5 Viktigaste fakta om PMP Passing Score och Grading System

I den här artikeln hittar du djupgående information om PMP examen rapport, historiska passerar poäng & procent, nuvarande passerkriterier & graderingssystem.

Vet du vad PMP-påfyllnadspoängen är?

Ingen vet vad PMP-påfyllnadspoängen är.

Ja! Det är sant. Ingen vet egentligen vad som är godkänt i PMP-certifieringsprovet.

Okej! Ovanstående uttalande är kanske inte helt sant. PMI:s folk kanske vet hur stor procentsats eller poäng som krävs för att klara PMP-examen. Eller så kanske de inte gör det! Det kanske inte finns någon bestämd poäng för att klara eller misslyckas i PMP-testet.

Under en mycket lång tid har PMI hållit kriteriet för godkänt i legitimationsprov hemligt. De har gett ut lite information. Det finns flera åsikter, många slutsatser, rikligt med rykten och en del lögner när det gäller kriterierna för att klara PMP-testet. Men ingen, förutom PMI, vet vad PMP:s godkäntkriterium är.

I Internet-snacket kan du hitta personer som hävdar att 61 % (eller 62 %) är godkäntresultatet. Men detta är bara en populär åsikt – den har liten relevans.

Populär åsikt är den största lögnen i världen.

Thomas Carlyle

Fakta om PMP Passing Score

Kort historik

Fakta I

Jag klarade min examen år 2005. På den tiden fanns det en bestämd procentsats för godkänt – den var 68,5 %. PMP-aspiranterna var tvungna att markera 137 frågor korrekt av 200 möjliga (175 vanliga frågor och 25 pilotfrågor) för att få den eftertraktade PMP-certifieringen. Strax efter det att jag hade avslutat min certifiering ändrade PMI procentsatsen för godkänt till 60,6 % (106 korrekta frågor av 175 vanliga frågor).

Fakta II

Under 2006 slutade PMI att publicera poängsumman för godkänt. Den senast publicerade godkäntprocenten var 60,6 %.

Fakta III

Under 2007 ändrade PMI kriteriet för godkänt i testet. Sedan dess är godkäntkriteriet lite oklart. I resultatrapporten för provet anges inte andelen korrekta eller felaktiga frågor i procent. Den innehåller något som motsvarar betyg. Dessa betyg kallades för kompetensnivåer. Kandidaterna fick en av de tre kompetensnivåerna, dvs. kompetent, måttligt kompetent och under kompetent på vart och ett av de fem testade områdena.

Hänvisa till nästa avsnitt för mer information om betygssystemet.

Fakta I – III är historiska fakta. De har mycket liten relevans i dag. Låt oss förstå det nuvarande scenariot.

Aktuellt scenario

Fakta IV

PMI ändrade ännu en gång det ändrade betygssystemet år 2017. Det rådande systemet lanserades den 28 augusti 2018. Istället för kompetensnivåer innehåller betygsrapporten nu fyra betygskategorier för prestationer, nämligen över mål, mål, under mål, behöver förbättras.

Fakta V

Det finns lite klarhet om hur betygsättning gjordes historiskt sett eller hur det görs idag. Men vi vet med säkerhet att du kan klara provet även om du får ”Below Target” i ett av områdena. Jag har sett många människor som fick under målet i ett av områdena men som ändå klarade provet.

Du kan också titta på ett historiskt exempel. Se PMP Exam Score-rapporten nedan. En av mina Linkedin bekanta delade sin rapport med mig. Du kan se att den här personen fick ”Below Proficient” i ett av områdena men ändå klarade provet.

pmp certification passing score
Click to Enlarge

PMP Grading System

PMI testar kandidaternas kunskaper inom fem olika domäner, nämligen. Initiering, planering, genomförande, övervakning & kontroll och avslutning. Du kan hänvisa till min artikel om PMP Exam Changes in January 2016 för detaljer om dessa 5 domäner. Sedan 2007 har PMI betygsatt kandidaterna på var och en av dessa 5 domäner.

När den datorbaserade tentamen är avslutad får varje kandidat en utskriven kopia av testresultatet. Förutom den övergripande statusen godkänd/underkänd innehåller provrapporten kandidatens prestationsbetyg för varje domän. Betygen ges till både godkända och underkända kandidater. De tilldelades på grundval av antalet frågor som besvarades korrekt inom området. Det ger en inriktning om kandidaternas styrkor och svagheter.

Den resultatrapport som rör provet innehåller:

  1. Ett godkänt/underkänt resultat som genereras baserat på kandidatens totala prestation.
  2. Ett prestationsbetyg för var och en av de fem testade domänerna.

Du kan ladda ner ett exempel på provrapport och resultatanalyssida från PMI:s webbplats.

Proficiency Levels

PPMP-examensresultatrapporten som används för att betygsätta kandidaten på en trepunktsskala som kallas proficiency levels. Varje ämnesområde tilldelades en av tre nivåer av kompetens – Proficient, Moderately Proficient och Below Proficient.

PMI definierade nivåerna av ”kompetens” på följande sätt:

Proficient – indikerar att prestationen ligger över den genomsnittliga kunskapsnivån i detta kapitel.

Medelbart skicklig – visar att prestationen ligger på den genomsnittliga kunskapsnivån i det här kapitlet.

Under skicklig – visar att prestationen ligger under den genomsnittliga kunskapsnivån i det här kapitlet.

Prestationskategorier

PPMP-examensresultatrapporten betygsätter för närvarande kandidaten på en fyrgradig skala som kallas för prestationsklassificeringskategorier. Varje ämnesområde tilldelas en av fyra prestandaklassificeringar – över målet, målet, under målet, behöver förbättras. Här är ett utdrag från PMI:s webbplats.

Ovanför målet: Prestanda överstiger minimikraven.

Target: Prestanda överstiger minimikraven:

Below Target: Prestationen uppfyller minimikraven.

Below Target: Prestationen uppfyller minimikraven: Prestanda något under målet och uppfyller inte minimikraven. Ytterligare förberedelser rekommenderas före omprövning.

Behov av förbättring: Prestationen ligger långt under målet och uppfyller inte minimikraven. Ytterligare förberedelser rekommenderas starkt före en ny prövning.

Slutord

PMI har gett få detaljer om hur betygssystemet fungerar eller hur kunskapsnivåerna ges. PMI:s betygssystem är öppet för gissningar och slutsatser. Vi vet inte vilken kombination av prestationsgrader som är bra för att klara provet. Som PMP-aspirant måste du förbereda dig väl. Du bör inte låta dig påverkas av de populära åsikterna.

Nu skulle den relevanta frågan vara – om det inte finns något godkänt betyg, hur vet du då om du har förberett dig väl inför provet? Du hittar svaret på denna fråga i del II av denna artikel – Bästa sättet att bestämma PMP-examensresultatet.

Note: Du kan också läsa min artikel om hur många procent av personerna som klarar PMP-examen.

Over To You

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *