[Debatt om fördelarna och nackdelarna med multifokala och monofokala intraokulära linser]

[Debatt om fördelarna och nackdelarna med multifokala och monofokala intraokulära linser]

Fakoemulsifiering och implantation av intraokulära linser är den effektivaste behandlingen av katarakt.Traditionella intraokulära linser var huvudsakligen monofokala. Postoperativa patienter kan återgå till en viss distansseende eller närseende, men på grund av förlusten av ackommodationsförmåga måste patienterna förlita sig på glasögon för att slutföra arbetet med de olika avstånden, det postoperativa livet finns det fortfarande en hel del olägenheter. Under de senaste åren har utformningen av multifokala intraokulära linser stått i fokus för grundforskning och tillämpad forskning inom katarakt, men hittills har forskarna fortfarande inte kunnat enas om styrkorna och svagheterna hos multifokala och monofokala intraokulära linser. Det finns tre stora kontroverser: För det första, om det är värt kostnaden för kontrastkänslighet och ökad synstörning i utbyte mot kompensatorisk anpassning? För det andra, om det är möjligt att verkligen få fullt synfält och bli av med beroendet av glasögon genom att använda multifokala intraokulära linser? För det tredje, hur man ska förstå indikationerna för multifokala intraokulära linser för att spela ut sina styrkor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *