Hårda kostnader och mjuka kostnader – vad är skillnaden

Hårda kostnader och mjuka kostnader – vad är skillnaden

Det finns många kostnader att ta hänsyn till och införliva i budgeten för ett fastighetsprojekt. I allmänhet finns det två huvudkategorier av kostnader att inkludera: hårda kostnader och mjuka kostnader.

Hårda kostnader

Vad är hårda kostnader?

Hårda kostnader är de typer av kostnader som är direkt relaterade till konstruktionen av strukturen. De hårda kostnaderna, som ofta kallas kostnader av typen ”tegel & murbruk”, täcker den faktiska fysiska konstruktionen av projektet och omfattar råmaterial och arbetskraft.

Exempel på hårda kostnader

Några exempel på hårda kostnader inkluderar markmontering, arbetskraft och material, verktyg, verktyg, verktygslösningar, cement, livssäkerhetssystem, asfaltering, plantering, VVS och under hårda kostnader för landskapsarkitektur kan du inkludera gräs, träd, gödningsmedel, mulch, buskar, buskar, konst – material och arbetskraft som ska köpas, men inte landskapsarkitekturens underhåll eller säsongsbetonade kostnader som semesterbelysning eller snöröjning.

Mjuka kostnader

Vad är mjuka kostnader?

Mjuka kostnader avser alla kostnader som inte täcks av den fysiska konstruktionen av byggnaden eller strukturen, t.ex. arkitekt- och ingenjörskostnader eller juridiska avgifter.

Exempel på mjuka kostnader

Några exempel på mjuka kostnader under utvecklingens inledande skeden kan vara forskning och rapportering från tredje part – miljöstudier, konkurrensstudier, marknadsförings- och efterfrågestudier – markföringsavgifter, arkitekt- och ingenjörsavgifter, marknadsföring, värdering/rättigheter, juridik, skatter under byggnationen, försäkringar, låneupptagning, avgifter för tillstånd och godkännande.

När projektet är slutfört kan de mjuka kostnaderna omfatta kvarstående juridiska avgifter, försäljning/uthyrning, förvaltningsavgifter, reparation och underhåll, ersättningskostnader, landskapsarkitektur, säkerhet, försäkringar och skatter.

Också kostnader som rörliga möbler, hård- och mjukvara, internet- och telefonsystem är mjuka kostnader.

En annan viktig skillnad mellan hårda kostnader och mjuka kostnader är att hårda kostnader inte längre uppkommer efter det att byggnationen har slutförts, medan mjuka kostnader fortsätter att uppkomma efter byggnationen, till exempel förvaltningsavgifter och underhåll av gräsmattor & landskap.

Slutsats

Hårda kostnader är mer påtagliga och lättare att uppskatta än mjuka kostnader. Med tanke på ett projekts plan och utformning är allt som behöver uppskattas känt och kostnaderna kan beräknas på ett mycket tillförlitligt sätt.

Mjuka kostnader är mer immateriella och sträcker sig mycket längre in i framtiden än hårda kostnader. Det är lätt att underskatta juridiska kostnader och driftskostnader, särskilt efter fem år. Det är lätt att utelämna eller underskatta reserver för återanskaffningskostnader eller utelämna kostnader för hyresgästomsättning, t.ex. reparation av mattor, draperier, vitvaror och ommålning.

Det är viktigt att byggherrar och investerare använder sig av en erfaren ägarrepresentant, t.ex. DAE Group, för att hjälpa dem att på ett effektivare och konkurrenskraftigare sätt förutse hårda och mjuka kostnader för att ta fram ett mer meningsfullt proformaredovisningsunderlag och öka sannolikheten för att projektet ska lyckas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *