Retrograd Jupiter i 9th House in Aries

Retrograd Jupiter i 9th House in Aries

Retrograd Jupiter Del 2
Boka din konsultation på AstrologerPanditji.com
Köp denna bok i Indien!
Köp denna bok i USA!
Köp den här boken i Storbritannien och Europa!

När den är positiv till sin natur kan den retrograda Jupiter i det nionde huset i ett horoskop i Vädurens tecken välsigna den infödde med goda resultat relaterade till äktenskap, yrke, berömmelse, auktoritet och många andra typer av goda resultat beroende på den övergripande tonen i hans horoskop. När den arbetar i enlighet med äktenskapsgodkännande planeter i horoskopet hos de infödda som står under dess inflytande kan en sådan positiv retrograd Jupiter välsigna dessa infödda med gynnsamma resultat genom deras äktenskap. Positiv retrograd Jupiter i det nionde huset i Vädurens tecken kan välsigna vissa infödda med livspartners som kan inneha auktoritetsposter i statliga eller privata organisationer och dessa infödda kan gynnas genom sådana äktenskap. Om till exempel positiv retrograd Jupiter är placerad i det nionde huset i ett horoskop i Vädurens tecken, positiv Venus är placerad i det första huset i detta horoskop i Lejonets tecken tillsammans med positiv Sol; och positiv Saturnus är placerad i det sjunde huset i detta horoskop i Vattumannens tecken, kan den infödde bevittna ett sådant äktenskap. Den infödde kan under den kollektiva påverkan av en positiv retrograd Jupiter i det nionde huset i Vädurens tecken och andra positiva planeter gifta sig med en kvinna som kan vara en högt uppsatt tjänsteman i ett regeringsdepartement, och han kan bevittna fördelar genom detta äktenskap.

Den positiva påverkan av en retrograd Jupiter i det nionde huset i Vädurens tecken kan också ge infödda positiva resultat inom många yrkesområden, när den är närvarande i samklang med yrkesfrämjande planeter i horoskopet hos dessa infödda. Positiv retrograd Jupiter i det nionde huset i Vädurens tecken kan välsigna vissa infödda med kreativa förmågor, vilket gör att dessa infödda kan ägna sig åt kreativa yrken som är relevanta för deras förmågor och de kan nå framgång som författare, dansare, skådespelare, musiker, sångare, formgivare och andra sådana yrkesgrupper. Om till exempel en positiv retrograd Jupiter placeras i det nionde huset i ett horoskop i Vädurens tecken, en positiv Merkurius placeras i det tionde huset i det här horoskopet i Oxens tecken, en positiv Sol placeras i det elfte huset i det här horoskopet i Tvillingarnas tecken, en positiv Rahu placeras i det andra huset i det här horoskopet i Jungfruns tecken och en positiv Ketu placeras i det åttonde huset i det här horoskopet i Fiskarnas tecken, kan den infödde bli författare. Den infödde som gynnas av en positiv retrograd Jupiter i det nionde huset i Vädurens tecken och andra positiva planeter kan ha god skrivförmåga och han kan ägna sig åt detta område på professionell basis. Den kollektiva effekten av en sådan positiv retrograd Jupiter och andra positiva planeter kan välsigna den infödde med gynnsamma resultat genom skrivandet och han kan få en betydande summa pengar och berömmelse som författare.

Om samtidigt den positiva Venus placeras i det elfte huset i detta horoskop i Tvillingarnas tecken tillsammans med den positiva Solen, och den positiva Mars placeras i det tredje huset i detta horoskop i Vågrens tecken, när alla andra planeter är placerade i de redan nämnda husen i detta horoskop, kan resultaten bli mycket bättre. Den infödde som gynnas av en positiv retrograd Jupiter i det nionde huset i Vädurens tecken och andra positiva planeter kan ha gåvan att skriva vackert och i kraft av en sådan gåva kan han få underbara resultat genom detta yrkesområde. Den kollektiva effekten av en sådan positiv retrograd Jupiter och andra positiva planeter kan välsigna den infödde med en mycket god summa pengar och berömmelse som författare, och han kan få ett stort antal fans. Förutom detta kan en positiv retrograd Jupiter i det nionde huset i Vädurens tecken välsigna infödingarna med gynnsamma resultat genom många andra yrkesområden, om man arbetar i samklang med yrkesgodkännande planeter i dessa infödingars horoskop.

Å andra sidan kan en negativ retrograd Jupiter i det nionde huset i ett horoskop i Vädurens tecken besvära infödingen med problem som har med äktenskap, yrke, hälsa och många andra typer av problem att göra, beroende på den övergripande tonen i hans horoskop. Vissa infödda kan möta det negativa inflytande som genereras av en sådan retrograd Jupiter i sin äktenskapssfär på grund av vilket de kan behöva lida av många typer av problem relaterade till detta område. Negativ retrograd Jupiter i det nionde huset i Vädurens tecken kan fördröja vissa inföddas äktenskap och denna fördröjning kan förlängas med tillägget av andra illasinnade planeter i dessa inföddas horoskop. I ett extremt fall av denna typ, när den stöds av andra negativa planeter, kan negativ retrograd Jupiter i det nionde huset i ett horoskop i Vädurens tecken fördröja äktenskapet för den infödde som påverkas av den till 41 års ålder, om det inte finns en stark äktenskapsfrämjande planet i hans horoskop.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *