Spokanestammen i Spokane-reservatet

Spokanestammen i Spokane-reservatet

Spokan eller Spokane-folket är en indiansk platåstam som bebodde den östra delen av delstaten Washington och delar av norra Idaho i USA.

Det nuvarande reservatet för Spokane-indianer ligger i nordöstra Washington och har sitt centrum i Wellpinit. Reservatet ligger nästan helt och hållet i Stevens County, men omfattar även två små markpartier (totalt cirka 1,52 hektar ) i Lincoln County, inklusive en del av Spokanefloden. Totalt är reservatet cirka 237 kvadratkilometer stort.

Staden Spokane i Washington har tagit stammens namn. Den ligger inom stammens förfäders land, men inte inom reservatet.

Spokane-språket tillhör språkfamiljen Interior Salishan. Spokanefolkets befolkning före kontakten uppskattas till cirka 1 400 till 2 500 personer. Stammens populationer började minska efter kontakten med nybyggare och handelsmän på grund av sjukdomar som spokanefolket aldrig tidigare hade utsatts för. 1829 uppskattade därför en handelsman från Hudson Bay att det fanns cirka 700 spokanefolk i området. Befolkningen har stadigt ökat och 1985 uppgick stammens medlemsantal till cirka 1 961 personer och år 2000 rapporterade den amerikanska folkräkningen att den bofasta befolkningen i reservatet var cirka 2 000 personer.

Klicka här för att se Google Map & Lista över kyrkor

Klicka på förstora kartan och klicka sedan på Nearby (närliggande) för att se alla restauranger, bensinstationer, hotell…etc. i närheten. Detta kanske inte visas på phone view.in

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *