Statlig våldtäkt: En guide till statliga lagar och rapporteringskrav. Sexuellt umgänge med minderåriga

Statlig våldtäkt: En guide till statliga lagar och rapporteringskrav. Sexuellt umgänge med minderåriga

Staternas lagstadgade våldtäktsbrott anger i detalj vid vilken ålder en person lagligen kan samtycka till sexuell aktivitet. Detta avsnitt fokuserar på lagar som behandlar sexuellt samlag.10Tabell 1 sammanfattar, i tillämpliga fall, varje delstats:

 • Ålder för samtycke. Detta är den ålder vid vilken en individ lagligen kan samtycka till sexuellt umgänge under alla omständigheter;
 • Minimiålder för offer. Detta är den ålder under vilken en person inte kan samtycka till sexuellt umgänge under alla omständigheter;
 • Åldersskillnad. Om offret är över minimiåldern och under åldern för samtycke är åldersskillnaden den maximala åldersskillnaden mellan offret och den tilltalade när en person lagligen kan samtycka till sexuellt umgänge, och
 • Minimiålder för den tilltalade för att åtal ska kunna väckas. Detta är den ålder under vilken en person inte kan åtalas för att ha deltagit i sexuella aktiviteter med minderåriga. I tabellen noteras de stater där denna lag endast gäller när offret är över en viss ålder.

Som framgår av den första kolumnen i tabell 1 varierar samtyckesåldern från stat till stat. I majoriteten av staterna (34) är den 16 år. I de återstående staterna är åldern för samtycke antingen 17 eller 18 år (6 respektive 11 stater).

Tabell 1:
Statens ålderskrav
Stat Ålder för
samtycke
Minimiålder
för offret
Åldersdifferens
mellan den offret och den tilltalade
(om offret är över minimiåldern)
Minimiålder för den tilltalade
för att åtal ska kunna väckas
Obs: Vissa delstater har undantag för äktenskapliga förhållanden. Denna tabell förutsätter att de två parterna inte är gifta med varandra.
Alabama 16 12 2 16
Alaska 16 N/A 3 N/A
Arizona 18 15 2 (defendant must be in high school and < 19) N/A
Arkansas 16 N/A 3 (if victim is < 14) 20 (if victim is e 14)
California 18 18 N/A N/A
Colorado 17 N/A 4 (if victim is < 15), 10 (if victim is < 17) N/A
Connecticut 16 N/A11 2 N/A
Delaware 1812 16 N/A N/A
District of Columbia 16 N/A 4 N/A
Florida 18 16 N/A 24 (if victim is e 16)
Georgia 16 16 N/A N/A
Hawaii 16 14 5 N/A
Idaho 1813 18 N/A N/A
Illinois 17 17 N/A N/A
Indiana 16 14 N/A 18 (if victim is e 14)
Iowa 16 14 4 N/A
Kansas 16 16 N/A N/A
Kentucky 16 16 N/A N/A
Louisiana 17 13 3 (if victim is < 15), 2 (if victim is < 17) N/A
Maine 16 1414 5 N/A
Maryland 16 N/A 4 N/A
Massachusetts 16 16 N/A N/A
Michigan 16 1615 N/A N/A
Minnesota 16 N/A 3 (if victim is < 13), 2 (if victim is < 16) N/A
Mississippi 16 N/A 2 (if victim is < 14), 3 (if victim is < 16) N/A
Missouri 17 14 N/A 21 (if victim is e 14)
Montana 16 1616 N/A N/A
Nebraska 16 1617 N/A 19
Nevada 16 16 N/A 18
New Hampshire 16 16 N/A N/A
New Jersey 16 1318 4 N/A
New Mexico 16 13 4 18 (if victim is e 13)
New York 17 17 N/A N/A
North Carolina 16 N/A 4 12
North Dakota 18 15 N/A 18 (if victim is e 15)
Ohio 16 13 N/A 18 (if victim is e 13)
Oklahoma 16 14 N/A 18 (if victim is > 14)
Oregon 18 15 3 N/A
Pennsylvania 16 13 4 N/A
Rhode Island 16 14 N/A 18 (if victim is e 14)
South Carolina 16 14 Illegal if victim is 14 to 16 and defendant is older than victim N/A
South Dakota 16 1019 3 N/A
Tennessee 18 13 4 N/A
Texas 17 14 3 N/A
Utah 18 16 10 N/A
Vermont 16 16 N/A 16
Virginia 18 15 N/A 18 (if victim is e 15)
Washington 16 N/A 2 (if victim is < 12), 3 (if victim is < 14), 4 (if victim is < 16) N/A
West Virginia 16 N/A 4 (if victim is e 11) 16, 14 (if victim is < 11)
Wisconsin 18 18 N/A N/A
Wyoming 16 N/A 4 N/A

A common misperception about statutory rape is that state codes define a single age at which an individual can legally consent to sex. Only 12 states have a single age of consent, below which an individual cannot consent to sexual intercourse under any circumstances, and above which it is legal to engage in sexual intercourse with another person above the age of consent. For example, in Massachusetts, the age of consent is 16.

In the remaining 39 states, other factors come into play: age differentials, minimum age of the victim, and minimum age of the defendant. Each is described below.

Minimum age requirement. I 27 delstater som inte har någon enhetlig samtyckesålder anges i lagarna den ålder under vilken en person inte lagligen kan delta i sexuellt umgänge oavsett den tilltalades ålder (se den andra kolumnen i tabell 1). Kraven på minimiålder i dessa stater sträcker sig från 10 till 16 år. Lagligheten av sexuellt umgänge med en person som är över minimiålderskravet och under samtyckesåldern beror på åldersskillnaden mellan de två parterna och/eller den tilltalades ålder.

 • I New Jersey är samtyckesåldern 16 år, men personer som är minst 13 år gamla kan lagligen ägna sig åt sexuella aktiviteter om den tilltalade är mindre än fyra år äldre än offret.

Åldersskillnad. I 27 delstater baseras lagligheten av att ha sexuellt umgänge med minderåriga, åtminstone under vissa omständigheter, på åldersskillnaden mellan de två parterna (se den tredje kolumnen i tabell 1). I 12 av dessa stater grundar sig lagligheten enbart på åldersskillnaden mellan de två parterna. Till exempel:

 • I District of Columbia är det olagligt att ha sexuellt umgänge med någon som är under myndighetsåldern (16 år) om den tilltalade är fyra eller fler år äldre än offret.
 • Och även om det är mindre vanligt varierar åldersskillnaderna i vissa delstater beroende på offrets ålder.
 • I Washington är det olagligt att ha sexuellt umgänge med en person som är minst 14 år och mindre än 16 år om den tilltalade är fyra eller fler år äldre än offret. Åldersskillnaden minskar i fall där offret är yngre än 14 år (3 år), och minskar ytterligare om offret är yngre än 12 år (2 år).

Minimiålder för den tilltalade för att åtal ska kunna väckas. Sexton delstater fastställer åldersgränser för svaranden, under vilka individer inte kan åtalas för sexuellt umgänge med minderåriga (se den sista kolumnen i tabell 1).

 • I Nevada är åldern för samtycke 16 år, men sexuellt umgänge med någon som är under 16 år är olagligt endast om den tilltalade är minst 18 år (den ålder vid vilken den tilltalade kan åtalas).

Stater som fastställer en minimiålder för den tilltalade tenderar också att ha krav på minimiålder för offret. Ofta är den tilltalades ålder endast relevant om offret ligger över kravet på minimiålder.

 • I Ohio är sexuellt umgänge med någon under 13 år olagligt oavsett den tilltalades ålder. Men om offret är över detta krav på minimiålder (13 år) och under åldern för samtycke (16 år) är det bara olagligt att ha samlag med den personen om den tilltalade är minst 18 år.

En del stater definierar tröskelvärden för minimiålder för tilltalade och åldersskillnader.

 • I North Carolina är åldern för samtycke 16 år. Sexuellt umgänge med någon som är under myndighetsåldern är endast olagligt om den tilltalade är: (1) minst 4 år äldre än offret och (2) minst 12 år (den ålder vid vilken den tilltalade kan åtalas).

Visa hela rapporten

Preview

Ladda ner

”report.pdf” (pdf, 1.69Mb)

Anm.: För dokument i PDF-format krävs Adobe Acrobat Reader®. Om du har problem med PDF-dokument, ladda ner den senaste versionen av Reader®

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *