Sun Square Pluto Synastry

Sun Square Pluto Synastry

Komparativ astrologi är en speciell typ av astrologiska analyser som fokuserar på att förstå relationerna mellan två födelsehoroskop.

Det analyserar de aspekter som de skapar med varandra och, därmed, kan berätta mycket om potentialen i en viss relation. Det kallas för synastry och görs vanligtvis i syfte att förstå romantiska relationer. Det är inte en uppsättning förutsägelser, utan mer en uppsättning riktlinjer.

Det första viktiga steget i jämförande astrologi är faktiskt födelseastrologi. En astrolog måste titta på båda personernas födelsehoroskop, för att få en bild av vilken typ av personligheter som är inblandade i ett förhållande.

Att känna till båda parternas födelsehoroskop är till enorm hjälp för att förstå förhållandet mellan deras horoskop. När man analyserar horoskopen var för sig måste en astrolog fokusera på flera viktiga segment.

Det är av yttersta vikt att förstå hur var och en hanterar sin känslomässiga sida, till exempel. Det är viktigt att veta vilka attityder båda har till begreppet kärlek i allmänhet.

Nivån av empati, sympati, medkänsla, nivån av tolerans och beredskap att göra kompromisser är alla viktiga element att titta på. Ens förväntningar på en relation kan också ses i ett födelsehoroskop.

Varje födelsehoroskop skulle avslöja om individerna är benägna till ett beläget, stabilt, äktenskapligt liv och långvariga relationer eller om de är mer av amorös natur och rastlösa.

Målen med relationen är väsentliga. Om de två personerna inte förväntar sig samma sak av förhållandet kan det bli mycket problematiskt. Det finns inget idealiskt förhållande om vi ser det ur ett synastryperspektiv. Detta bör dock inte avskräcka dig, utan det bör få dig att tänka på hur du kan hitta den gemensamma tungan med din partner.

Det händer att människor lätt attraheras av varandra och sedan upptäcker att deras idéer om livet och om vad förhållandet ska ge dem är extremt olika. Insikten om synastry skulle kunna förhindra sådana drastiskt överraskande upptäckter.

Aspekter skulle spela en stor roll för naturen och utvecklingsförloppet i ett visst förhållande.

Om du känner till och förstår aspekterna i synastry kommer du bättre att förstå hur förhållandet fungerar, varför vissa segment är bekymmersamma, hur man kan förbättra dem och, naturligtvis, vilka som är de bästa och mest trevliga.

Kort sagt kan kunskap om synastry bidra till att harmonisera förhållandet.

Solen i astrologin – betydelsen i synastry

Solen är den första av de personliga planeterna och t berättar om styrkan i ens karaktär, i ett födelsehoroskop. Solen handlar om ens inre styrka, viljestyrka, mål, prestationer, framgångar i livet.

Solen avslöjar vem man är och den berättar också om ens behov av att bli hörd och sedd. Det handlar om socialt erkännande och uppskattning.

Den gyllene solen handlar också om självmedvetenhet och självkännedom. Det är en maskulin princip och den styr Lejonets tecken. Solen förknippas med värme, öppenhet, beslutsamhet och stark vilja.

Den förknippas med rykte, auktoritet, ledarskap och rättvisa. Den representerar kungar, kejsare, ledare; kort sagt alla auktoritetsfigurer.

Solen spelar en kraftfull roll i synastry. Förekomsten av den solrelaterade aspekten i synastry är av väsentlig betydelse. De lysande planeterna i synastry är viktiga, eftersom de gör det möjligt för parterna att ”se” varandra.

Enligt astrologiska tolkningar är det till och med bättre att ha ogynnsamma aspekter som involverar de lysande planeterna än att inte ha några.

När man talar om kompatibiliteten mellan två Solen i synastry är den inte av avgörande betydelse. Det är svaret på den vanliga frågan om era horoskop stämmer överens; i vanligt tal handlar det om huruvida era horoskoptecken är kompatibla.

Pluto i mytologi och astrologi – betydelsen i synastry

Den mystiska och avlägsna planeten Pluto är förknippad med underjordens antika gudom, Pluto eller Hades, i den grekiska mytologin.

Därmed är den förknippad med döden, mörkret, men också med cykeln av skapande och förstörelse. Dess energi är lite dyster, högtidlig och hotfull.

Pluto handlar om djup och om makt, eftersom den representerar Mars högre oktav. Pluto i synastry förknippas vanligen med maktkamp, med behovet av kontroll, dominans, själva behovet av makt. Det är en utmanande planet, när det gäller synastryaspekter.

Planeten Pluto brukar spela en roll i det som folk kallar för ödesdigra relationer. Även om vissa skulle vara ganska fascinerade av en sådan beskrivning, är det ödesdigra förhållandet inte helt enkelt ni två som är galna i varandra på ett bra sätt.

Det är viktigt att förstå att Pluto är en transcendental planet, vilket innebär att dess inflytande inte alltid är av väsentligt värde, om den inte var specifikt placerad och i en viktig aspekt.

Här har vi Sun square Pluto i synastry och vi kan berätta att Plutos roll inte är att ta för given.

Innan vi går vidare till själva aspekten, låt oss kort introducera dig till termerna för den kvadratiska aspekten och synastry.

Den kvadratiska aspekten i astrologi

Den kvadratiska aspekten i astrologi är aspekten av hinder, problem, tryck och spänning. I astrologiska horoskop är planeter som bildar en vinkel på 90 grader i kvadrataspekten. Denna aspekt betonar inkompatibiliteter, obalans i energierna mellan planeterna.

Den orsakar destruktivitet, svårigheter och svårigheter. Att veta var kvadraterna finns bör hjälpa en att fokusera på att hitta balansen inom det livsområde som påverkas av en sådan aspekt.

Varje kvadrat som ses i astrologiska horoskop bygger på en kraftfull energi av disharmoni, den kan orsaka konflikter, negativa relationer, negativa attityder och den tillåter inte kompromisser.

Dennas energi är inte särskilt dynamisk och är definitivt inte särskilt flexibel. Kvadrataspekten är dock förknippad med introspektion och att försöka utveckla ett mer tolerant förhållningssätt till saker och ting i livet.

Kvadratet kan utvecklas i en ohälsosam riktning, om man inte uppmärksammar det och inte försöker förstå det.

Om det inte hanteras kan det leda till utveckling av ohälsosamma vanor, konflikter, sociala problem och till och med sjukdom, om vi tittar på dess födelsehoroskopseffekt. I synastry skulle kvadraten spela en viktig roll, eftersom den talar om samma typ av energi, men mellan två personer.

Synastry i astrologi

Så långt har du säkert en uppfattning om vad synastry i astrologi handlar om. Enkelt uttryckt representerar synastry bokstavligen förhållandet av aspekter mellan två födelsehoroskop.

I komparativ astrologi analyserar en astrolog enskilda horoskop och analyserar dem sedan i synastry.

Det finns ingen idealisk kompatibilitet mellan två horoskop; inget idealiskt synastry. Det kommer naturligtvis från den stora komplexiteten i var och ens födelsehoroskop i första hand.

Aspekterna i synastry kan vara kompatibla eller inkompatibla. Insikten om synastry hjälper oss att bättre förstå förhållandet.

Det hjälper oss att bättre förstå oss själva i förhållandet och våra partners. Den här metoden kan avslöja de områden där du och din partner befinner er på en harmonisk grund, för att säga. Den avslöjar alla de band som gör ert förhållande starkt.

Å andra sidan avslöjar synastryet också de problematiska aspekterna, problematiska och svåra segmenten i ert förhållande.

Aspekter i synastryet kan ge en allmän inblick i karaktären av ett visst förhållande; de kan tala om om det var eller om det kommer att bli ett dynamiskt eller spänt förhållande.

Till exempel ses goda energier mellan partners i sextiler, medan spänningar, aggressivitet och konflikter finns med oppositioner och kvadrater.

Sun Square Pluto Synastry – Allmän information

Sun square Pluto i synastry är definitivt en aspekt som talar om intensitet, fascination, till och med besatthet. Förhållandet mellan två individer som präglas av aspekten Sol kvadrat Pluto måste vara intensivt, starkt och fixerat på ett märkligt sätt.

I ett sådant förhållande är partnerna inne i varandras tankar, de är extremt öppna för varandra. De behöver inte säga ett ord och den ena vet vad hans eller hennes partner tänker och känner.

Detta är, för att säga, en farlig typ av relation, man brukar tro att det kan vara förödande speciellt för Pluto-personen.

Självklart ska man ta synastryet som vägledning och försöka få ut det bästa av det. Det skulle hjälpa er att bättre förstå varandra. I det här förhållandet verkar partnerna förstå varandra till fullo.

Nja, ja och nej, eftersom deras energier inte är i balans. Pluto-personen är i fara för Solens överväldigande energi.

Pluton, så mystisk och avlägsen som den är, men kom ihåg att Pluto också är en högre oktav av planeten Mars, skulle med stor sannolikhet börja känna sig hotad av den andres självgodhet, den klart lysande Solen.

Den här situationen skulle kunna leda till ett djupt, inre behov av att förändra den andra och forma personen efter ens egna förväntningar. Pluto-partnern riskerar att utveckla ett tvångsmässigt fasthållande.

Med tanke på intensiteten i Solens energi, dess självförtroende och beslutsamhet och Plutos djup och dess relation till förstörelse och skapande, dess koppling till maktbegreppet, kan man lätt se hur intensiv och djup förbindelsen kan vara i synastryet Sol fyrkant Pluto.

Det är dessutom nödvändigt att hålla i minnet tyngden av den kvadratiska aspekten i sig.

Djupet och intensiteten av känslor i denna förbindelse kan aldrig förnekas. Dessa två personer skulle bli uppslukade av varandra. I början av relationen känns denna energi nästan som en drog, den är magnetisk, dödlig och oemotståndlig.

Hursomhelst, eftersom kvadraten är en restriktiv aspekt och Solen och Pluto båda har med makt, kontroll och styre att göra, kan detta bli tyngre med tiden.

Sun Square Pluto Synastry – Utmaningar

Problemet är att i en sådan här relation skulle den ena troligen ha svårt att motstå behovet av att ändra den andra. Den här aspekten handlar om maktkamp.

Dessa två personer skulle definitivt påverka varandra i grunden, båda har stark transformativ energi i den meningen. Dessa två vill ha dominans och de verkar alltid välja den svåra vägen.

As astra per aspera skulle kunna vara mottot för dessa två. De har en stark önskan att lära känna den andra in i varelsens sista cell, den sista gnistan av en känsla. Detta är en känslomässig virvel av ett förhållande, ständigt på gränsen till att bli ett tvångsmässigt-possessivt förhållande.

Attraktionen mellan de två är djupgående; den är mycket mer än bara fysisk, den är gravt känslomässig.

Detta skulle kunna leda till beroende- och kontrollproblem. Sun square Pluto synastry kan låta skrämmande, vid första anblicken. Men insikten i synastryet kan vara till stor hjälp.

Och även om partners med ett så starkt band verkligen känner varandra (mer än nödvändigt, ibland), förstår de inte varför det är så och varför det finns en sådan risk för att en relation ska förvandlas till en giftig fixering.

En förståelse för synastry kan hjälpa er att hålla ert otroligt kraftfulla band borta från kanten och utveckla en hälsosammare relation.

Sun Square Pluto Synastry – The Good and the Bad

Låt oss sammanfatta information om denna problematiska och djupgående förbindelse. Sun square Pluto behöver inte vara dåligt, tvärtom har det några ganska imponerande sidor.

Partners med ett sådant element i synastry skulle visa speciellt, andlig nivå av förbindelse.

Känslorna känns djupa, även om den djupa insikten ni har i varandras personlighet kan vara utmanande.

Det skulle finnas maktkamper. Var och en skulle starkt påverka den andra partnern. Det skulle kunna hända att själva förhållandet blir en fixering och en besatthet. Inte undra på att termen ”ödesdigert” förknippas med den här typen av förhållande.

Detta förhållande skulle sannolikt vara det mest kraftfulla på skalan av intensitet på alla nivåer.

Det är inte ett lätt förhållande; det skulle kunna vara extatiskt, precis som det skulle kunna vara förödande. Nyckeln är att känna igen den här aspektens natur.

Begreppen dominans och kontroll skulle inte vara möjliga att undvika, för det är bokstavligen vad den här aspekten handlar om.

Det är en relation som man skulle kunna beskriva som en kärleks/hat-förbindelse. You are mad at your partner at one moment, while in a matter of seconds, you could fall into each other’s arms and surrender to your deepest passions, which are profound and rooted in an extremely strong connection, one that greatly surpasses the physical.

Ezoicreport this ad

Sponsored

Loading…

More interesting articles:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *