Transport ::

Transport ::

DEA tillhandahöll civilingenjörstjänster för utformningen av Century Boulevard från Grape Street till Alameda Street (en sträcka på cirka 2 600 meter) som en del av Jordan Downs Redevelopment Project. Century Boulevard var obebyggd i detta område, och DEA utarbetade nya planer för förbättring av gator och profilritningar, planer för avlopp, vatten, gatubelysning och trafiksignaler i korsningarna mellan Century Boulevard och Alameda Street. Dessutom utarbetade DEA planer för skyltning och markering, planer för förbättring av dagvattenavlopp och planer för plantering och bevattning, samordnade planer för torra ledningsnät, utarbetade planer för ledningar för framtida ledningar och införlivade ”gröna” element och strukturer.

Projektet var av avgörande betydelse för ombyggnaden av Jordan Downs Community och krävde en nära samordning med flera olika myndigheter. Dessa organ omfattar Los Angeles Bureau of Engineering, bostadsstyrelsen i Los Angeles stad, Council District #15, borgmästarens kontor, Emergency Management Department, General Education Development Department, Structural Engineering Division, Social Security Disability Department, Bureau of Street Lighting, Bureau of Street Services, Los Angeles Department of Transportation, Los Angeles Bureau of Sanitation och Los Angeles Department of Water and Power. Dessutom samordnade DEA samhällsinsatser som var avgörande för att kommunicera och dela den föreslagna utformningen med lokalsamhället och hålla dem informerade om projektet.

Det här projektet vann en Award of Merit som ett av ENR Kaliforniens bästa projekt 2019.

Mer

Nyckelkontakter :: Relaterade projekt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *